Renale denervatie

Inhoudstafel
Hartcentrum OLV Aalst - renale denervatie

Wat?

Bij renale denervatie worden de zenuwen tussen de nieren en hersenen onderbroken. Die zenuwen spelen immers vaak een belangrijke rol in de werking van de bloeddruk. Renale denervatie wordt uitgevoerd bij patiënten met een moeilijk behandelbare hoge bloeddruk.

Voorbereiding

U mag 4 uur voor het onderzoek niet meer eten, drinken of roken.

Uw cardioloog informeert u of, en zo ja welke medicijnen u voorafgaand aan de ingreep niet mag nemen.

Ingreep

De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving.

  • Via uw liesslagader wordt een katheter (een dun, flexibel buisje) ingebracht.
  • Er wordt contrastof ingespoten die ervoor zorgt dat de cardioloog via röntgenopnamen perfect kan binnenkijken in het lichaam.
  • De katheter wordt tot bij uw nierslagaders gebracht.
  • Door de katheter wordt een kleine dosis radiofrequentie energie aan de omgevende zenuwen afgegeven.
  • De zenuwactiviteit van en naar de nieren wordt hierdoor onderbroken, de bloeddruk wordt verlaagd.

De ingreep duurt om en bij 1 uur.

Nazorg

Na de ingreep moet u minstens een nacht in het ziekenhuis doorbrengen.
U moet na het ontwaken ook 4 uur stilliggen om bloeding in de liezen te vermijden.

Thuis moet u een aantal regels opvolgen:

  • De cardioloog informeert u welke medicijnen u moet nemen.
  • Na 4 dagen mag u opnieuw een bad nemen.
  • Gedurende een week na de ingreep mag u niet sporten of zware gewichten heffen.