Reumatologische revalidatie

Inhoudstafel
Reumatologische revalidatie - OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove

Wat?

Het voorkomen van een reumatische aandoening verloopt bij iedereen op een andere manier en kan het dagelijks leven in belangrijke mate beïnvloeden. Een multidisciplinair team staat klaar om u zo goed mogelijk individueel te begeleiden doorheen uw revalidatie.
Afhankelijk van uw pathologie heeft u recht op een aantal behandelbeurten die deels terugbetaald worden door de mutualiteit.

Revalidatie

Kinesitherapie. Binnen de reumarevalidatie zal de kinesitherapeut voornamelijk werken op de mobiliteit en de stabiliteit van de gewrichten. Eveneens wordt er een individueel reconditioneringsprogramma opgesteld waar zowel uithouding als spierkracht getraind worden.

Ergotherapie. De ergotherapeut richt zich voornamelijk op het zo goed mogelijk leren (her)gebruiken van de gewrichten (bv: handen) binnen uw dagelijkse activiteiten en/of werk. De verschillende zaken die hierbij aan bod komen zijn oefentherapie en adviesverlening (educatie en hulpmiddelen).

Psycholoog. De psycholoog gaat met u na welke factoren pijn en vermoeidheid extra zwaar kunnen maken. Zij helpt eveneens bij het verwerkings- en aanvaardingsproces. Samen wordt er gezocht hoe u uw leven terug waardevol en zinvol vorm kunt geven.

Verloop

Op regelmatige basis vindt er een testmoment plaats. Dit geeft ons een concreet en objectief beeld van uw evolutie binnen de revalidatie.

Om de zes weken vindt er een multidisciplinair overleg (met reumatoloog, fysische geneesheer, reumaverpleegkundige, psycholoog, kinesitherapeut, ergotherapeut) plaats waarin uw vooruitgang besproken wordt.