Medewerkers Rookstopkliniek

Roel Voorspoels (psycholoog, tabakoloog)

Bart De Saeger (psycholoog, gedragstherapeut)

Aanpak in het OLV Ziekenhuis

  • Begeleiding door een erkend tabakoloog in nauwe samenwerking met de pneumoloog / cardioloog en de huisarts  
  • Individuele begeleiding of begeleiding in groep
  • 8-tal sessies

Kostprijs en terugbetaling

  • Terugbetaling door de mutualiteit bedraagt 170 euro (240 euro voor zwangere vrouwen).
  • De eigen bijdrage voor het hele traject bedraagt 85 euro (15 euro voor zwangere vrouwen).

Voorstelling OLV Rookstopkliniek in Update december 2019