Stage in het OLV

Inhoudstafel

Noot vooraf: onderstaande informatie is bestemd voor stagiairs-verpleegkundigen en andere niet-medische stagiairs. Stagiairs-arts kunnen voor alle praktische informatie terecht bij Kathleen.de.beer@olvz-aalst.be (T. 053 72 42 28).

Beste student, wij heten je van harte welkom in het OLV Ziekenhuis.

Wendy Ringoot en Greet Van Nieuwenhove zijn de begeleidingsverpleegkundigen van het OLV Ziekenhuis campus Aalst, Asse en Ninove. Zij zorgen voor de opvang en begeleiding van alle studenten en alle nieuwe medewerkers binnen het zorgdepartement. Indien je vragen of problemen hebt binnen het ziekenhuis, kan je altijd bij hen terecht.

Je kan hen bereiken op de gelijkvloerse verdieping t.h.v. P-blok in het gebouw met de bakstenen gevel op campus Aalst (Moorselbaan 164, 9300 Aalst)  of telefonisch op het nummer 053 72 45 03, 053 72 49 18 of via e-mail: begeleidingsverpleegkundige@olvz-aalst.be. Gelieve stage-aanvragen evenwil steeds via het online formulier (zie link hieronder) in te dienen. De begeleidingsverpleegkundigen zijn bereikbaar van 9u tot 16u van maandag tot vrijdag.

Stage aanvragen

Alle stageaanvragen worden gericht aan de begeleidingsverpleegkundigen. Gebruik hiervoor het elektronisch aanvraagformulier. Deze nieuwe stageaanvraag wordt intern bekeken naar mogelijkheid. We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Stage bevestigen

Stages die door de school worden geregeld en reeds goedgekeurd werden, kunnen steeds plaatsvinden. Je moet deze stage hier wel nog online registreren; dit minstens 10 dagen voor de aanvang van de stage. We hoeven de stage te bevestigen, maar...

!!!Geen registratie = geen stage starten!!!

Voorbereiding voor stage

Een goed voorbereide student op stage is er twee waard. Daarom volgen hier nog enkele praktische tips om de stage vlot te laten verlopen.

  • Controleer op welke campus je stage loopt
  • Neem gerust je studentenbrochure van je afdeling door
  • Neem de risicoanalyse door, vul het laatste blad (=werkpostfiche) in en breng het mee
  • Breng een kopie van je geneeskundig attest mee
  • Een hangslot met lange beentjes is praktisch voor het afsluiten van je kleedkastje
  • Voorzie 25 euro als waarborg voor de studentenbadge.

!!!Wees op tijd met je online registratie!!!

!!! Zorg dat je de documenten meebrengt op je eerste stagedag, anders kan de stage niet starten!!!

De eerste maandag van je stage (of, indien een feestdag, de eerste dinsdag) is er een onthaalsessie voor studenten. Dit onthaal gebeurt op elke campus afzonderlijk.

  • Campus Aalst: om 8.30 u in vergaderzaal Guernica op de vierde verdieping van blok X
  • Campus Asse: om 13 u in Huis De Ryck (bereikbaar via het Marktplein, of via de inrit rechts van het ziekenhuis aan de Bloklaan en dan rechtdoor richting parking). De stage begint om 8.30 u
  • Campus Ninove: om 8.30 u op de Sp-verpleegeenheid (eerste verdieping).

Als de eerste stagedag een andere weekdag is, gelieve dan de leidinggevende van je stageplaats te contacteren.