Inschrijven op Spoed

In functie van de urgentie zal de secretariaatsmedewerker op de dienst Spoedopname daarna (of ervoor) de patiënt inschrijven. Daar zijn de volgende documenten bij nodig:

Als u bent aangesloten bij een hospitalisatieverzekering: een attest of uw kaartje.
Andere belangrijke informatie bij inschrijving

  • Klevers van het ziekenfonds - Als u niet bent aangesloten bij een Belgische mutualiteit, zullen wij vragen naar een Europese ziekteverzekeringskaart (vroeger E111) of een garantiebrief van uw verzekering
  • Identiteitskaart van de patiënt
  • Contactgegevens van de personen die over de toestand van de patiënt dienen geïnformeerd te worden
  • Verwijsbrief van uw behandelende (huis)arts. Indien niet beschikbaar, zullen wij u vragen of u ermee akkoord gaat dat wij de behandelende huisarts informeren over de opname.
  • Andere geneeskundige documenten, indien van toepassing (RX-foto’s, bloedgroepkaart, medicatielijst, attest van de mutualiteit voor attest-gebonden medicatie,…

Meld meteen aan het onthaal van Spoed wanneer het gaat om een werkongeval.
Als de patïënt langer dan een dag opgenomen wordt, informeer dan uw ziekenfonds over zijn arbeidsongeschiktheid. Zoniet, loopt hij kans om geen ziektevergoeding te krijgen.

Neem geld, juwelen en waardevolle voorwerpen van de patiënt terug mee naar huis.