Vaatheelkunde

spataders

Aders zijn de bloedvaten in het lichaam die het bloed vanuit de weefsels terug naar het hart voeren. In de benen zijn er de oppervlakkige en diepe aders. Het bloed moet hier vaak tegen de zwaartekracht naar boven gepompt worden. Om terugval van dit bloed tegen te gaan zijn er kleppen aanwezig in de aders die het bloed enkel richting het hart voeren. Spataders of varices zijn oppervlakkige aders waarvan de kleppen niet goed sluiten. Als deze kleppen niet meer goed sluiten, valt het bloed terug met de zwaartekracht naar beneden waardoor de druk in de aders toeneemt. De aders gaan zo meer en meer uitzetten, waardoor op hun beurt dan weer de kleppen minder goed sluiten.

Wanneer een chirurgische ingreep is vereist, kan voor een klassieke manier of voor laserchirugie worden geopteerd.

  • Bij de klassieke manier worden spataders chirurgisch verwijderd. Hierbij wordt een kleine incisie gemaakt ter hoogte van de lies en ook aan de binnenzijde van de enkel. Langs deze incisie wordt een kunststofdraad in de spatader opgeschoven tot in de lies. Over deze draad wordt vervolgens de spatader verwijderd: stripping. Tot slot van de ingreep worden nog de zijtakjes met een fijn haakje (Müller) langs micro-incisies verwijderd.
  • Bij lasertherapie wordt de ader inwendig door de laserenergie dicht gebrand. Langs een kleine incisie aan de binnenzijde van de enkel wordt de lasersonde in de ader ingebracht en tot in de lies opgeschoven Vervolgens wordt de ader stapsgewijs door de laserstraal dicht gebrand.

Meer informatie hierover is te vinden in onze patiëntenbrochure, die u hieronder kunt downloaden.