Een test op covid-19 gebeurt op verwijzing van een arts.

Als u niet dient opgenomen te worden in het ziekenhuis, is de regel dat u telefonisch contact opneemt met uw huisarts. In vele gemeenten hebben de huisartsen een triagepost voor covid-19 opgericht.

Als u in behandeling bent bij een arts van het OLV Ziekenhuis en u moet gehospitaliseerd worden, dan zullen wij u vragen om vooraf een covidtest te ondergaan. In dit geval kan die in het OLV Ziekenhuis, bij de dienst Afname van het Laboratorium, worden uitgevoerd.