Na de operatie

Na de behandeling volg je de instructies van de anesthesist.
Alvorens naar de dagkliniek terug te keren gaan alle kinderen die een verdoving of sedatie hebben gekregen naar de ontwaakzaal. De duur van hun verblijf daar is afhankelijk van de ingreep en de aard van de verdoving of sedatie.
In het belang van je kind is het noodzakelijk dat je op de dagkliniek bent als je kind van de ontwaakzaal terugkomt.
De anesthesist en de chirurg bepalen in samenspraak wanneer je kind naar huis mag.

Let op!
De verdoving of de sedatie kan het evenwicht en het denken verstoren gedurende 24 uur. Laat je kind geen fiets, skateboard of klimtoestel gebruiken gedurende deze periode en laat je kind zolang niet alleen op straat lopen.
Wees ook voorzichtig wanneer het de trappen oploopt.

Bij braken of braakneigingen, stop je beter met eten of drinken te geven aan je kind en bel je best huisarts of het ziekenhuis.
Ondertussen laat je je kind zoveel mogelijk op de zijde rusten.