Privacy

Indien persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt, zal OLV Ziekenhuis deze altijd verwerken conform de geldende wetgeving omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De verwerking van persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling zoals het toesturen van gevraagde informatie. 

Deze persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan derden.