Bronchoscopie

Wat is een bronchoscopie ?

Een bronchoscopie is een onderzoek van de binnenzijde van de luchtwegen (bronchi) en gebeurt met een bronchoscoop. Dit is een soepel slangetje waarbij door middel van een lens en een lichtbron de luchtwegen worden onderzocht.

Voorbereiding voor een bronchoscopie–onderzoek

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Voor een onderzoek in de voormiddag mag u de avond voordien vanaf 24.00 uur niet meer eten of drinken. Als het onderzoek in de namiddag is geboekt, mag u een klein ontbijt nemen. Nadien mag u niets meer eten of drinken. Medicijnen mag u wel innemen met wat water. Ingeademde medicijnen zoals puffs (zoals Duovent, Seretide, Symbicort, Foradil, Qvar Onbrez, Spiriva, Seebri,…) kan u zonder meer gebruiken. U mag 24 uur voor het onderzoek absoluut niet meer roken. Zeg het aan uw longarts indien u allergisch bent voor geneesmiddelen of verdovingsmiddelen. Zeg het ook indien u zwanger bent. Als u bloedverdunners neemt (zoals Marevan – Marcoumar – Sintrom – Plavix – Xarelto) dient u deze minstens enkele dagen voor het onderzoek te stoppen, en dit steeds in overleg met uw arts. Ook bloed-verdunnende spuitjes mag u de avond voor, of de dag van het onderzoek niet gebruiken. De reden hiervan is het bloedingsrisico te beperken (in het geval stukjes weefsel moeten worden genomen voor onderzoek). Als u aspirine neemt moet u dit ook aan de arts vertellen. Wanneer dit onderzoek ambulant (=niet gehospitaliseerd) gebeurt, vergeet dan niet uw foto’s van de longen mee te brengen indien deze niet in het OLV Ziekenhuis zijn genomen.

Reiniging van de scopen

Alle endoscopen in het OLV Ziekenhuis worden onmiddellijk na elk gebruik gereinigd en gedesinfecteerd conform de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad en andere recente aanbevelingen. De hulpmiddelen voor reinigen en desinfecteren worden daarbij slechts eenmalig gebruikt. De dienst Ziekenhuishygiëne van het OLV Ziekenhuis heeft de reiniging en desinfectie van endoscopen altijd al als een cruciale fase in de zorgverlening beschouwd en volgt de materie dus al jarenlang van nabij op. De Centrale Sterilisatieafdeling (CSA) van het OLV Ziekenhuis heeft de procedures voor het reinigen en desinfecteren van endoscopen stelselmatig verder verscherpt, zodat dit ook voor de verfijnde endoscopen van de nieuwste generatie – die moeilijker te reinigen en desinfecteren zijn – op een veilige en kwalitatieve manier gebeurt. Tevens heeft het OLV Ziekenhuis op alle betrokken campussen aanzienlijk geïnvesteerd in de apparatuur en infrastructuur voor het reinigen en desinfecteren van endoscopen. Deze procedure geldt in alle campussen van het OLV Ziekenhuis waar endoscopen worden gebruikt, en geldt ook voor alle medische diensten die deze toestellen hanteren.

Vervoer?

U krijgt voor het onderzoek mogelijks een medicijn waardoor u tijdens het onderzoek slaperig bent. U mag daarom na afloop van het onderzoek beslist geen auto rijden. Wij adviseren u vooraf te regelen dat iemand u naar huis kan begeleiden. Wij kunnen ook een taxi voor u bellen.

Waar moet u zijn voor het bronchoscopie-onderzoek?

Indien u niet bent gehospitaliseerd, dient u zich op de afgesproken datum te melden aan de inschrijfbalie in de inkomhal (niveau X-2). U geeft er aan dat u voor een endoscopie van de longen komt. Vandaar gaat u naar het onthaal van de polikliniek longziekten (ook niveau X-2), waar u zich meldt en waar u even kan wachten. Als u aan de beurt bent zal u naar de onderzoekskamer kunnen gaan, deze bevindt zich op de 5de verdieping (D5 – oudbouw, hospitalisatie longziekten). U kan zich daar aan de balie aanmelden en de endoscopieverpleegkundige zal u naar de onderzoekskamer brengen

Verloop van het bronchoscopie-onderzoek

De arts en/of verpleegkundige leggen u het onderzoek uit en beantwoorden uw vragen. Als u een gebitsprothese heeft, moet u deze voor het onderzoek uitdoen. U wordt in een stoel gezet of u ligt op een onderzoekstafel. De verpleegkundige verdooft uw keel en zo nodig de neusgaten enkele malen met een verdovingsspray. Deze heeft soms een bittere smaak en geeft een gevoelloze keel. Tijdens de verdoving en het onderzoek kan u gewoon ademen maar niet spreken. Voor dit onderzoek wordt dus geen algemene verdoving toegediend. Van zodra de lokale verdoving is ingetreden, brengt de arts het instrument via de mond of de neus naar binnen. Als het kijklampje (bronchoscoop) via de mond wordt ingebracht, krijgt u ook een bijtring ter bescherming van het toestel. De luchtwegen worden stap per stap verdoofd, dus in het begin kan u wat hoesten hierbij. Tijdens het onderzoek kunnen er slijmen worden weggezogen welke naar het laboratorium gaan voor onderzoek. Het nemen van een biopt (stukje weefsel) is pijnloos maar er kan een kortdurend kriebelig gevoel ontstaan. Het onderzoek duurt gemiddeld 15 minuten.

Na het onderzoek

Uw keel kan na het onderzoek wat rauw aanvoelen. Soms kan u wat bloed ophoesten, dat is niet verontrustend als dit maar enkele spatjes zijn. ’s Avonds kan er wat koorts zijn, dat mag u tegengaan met paracetamol. U mag ook niet eten of drinken, tot u weer normaal kan slikken. Dit duurt circa een uur. Na het onderzoek blijft u afhankelijk van het verloop van de procedure mogelijks nog eventjes in observatie (vaak 30-60 minuten). Indien een kalmeringsmiddel is toegediend mag u de rest van de dag geen autorijden.

Het resultaat

De arts die het onderzoek heeft uitgevoerd, vertelt u meteen na afloop een eerste resultaat. Als er bij u een stukje weefsel is weggenomen voor nader onderzoek in het laboratorium, krijgt u de uitslag daarvan bij de volgende raadpleging.

Facturatie

De facturatie gebeurt conform de wettelijke bepalingen gedefinieerd in het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen dat jaarlijks wordt afgesloten.

Wanneer bellen?

Een bronchoscopie kan een enkele keer complicaties geven. Het kan zijn dat u een tijdje een geïrriteerd gevoel in uw keel hebt en wat moeilijk slikt. Dat gaat vanzelf voorbij. Na het onderzoek kan u wat bloederig slijm ophoesten. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken, het dient wel te verdwijnen binnen de 2 dagen. Soms is er de avond van het onderzoek wat koorts. U mag hiervoor paracetamol (dafalgan, perdolan,…) nemen. Als het de volgende dag nog niet over is, neem dan contact op met uw huisarts of longarts. U wordt sowieso na de procedure even geobserveerd in het ziekenhuis. In het zeer zeldzame geval van aanhoudende pijn, kortademigheid of bloedbraken na het onderzoek, moet u ons bellen.

Vragen

Als u vragen heeft of problemen, kan u deze aan de verpleegster of arts stellen, u kan ons ook altijd bellen. U kan het longartsenteam als volgt bereiken :

  • · Van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur, via telefoonnr 053-724289.
  • · Buiten deze tijden kan u in geval van nood contact opnemen met de telefooncentrale van het ziekenhuis, telefoon 053-724111 en dan vraagt u naar de dienstdoende longarts.

Pneumologie brochure + IC bronchoscopie