Opname

Inhoudstafel

Wat kan er aangerekend worden?

Bij een opname in het ziekenhuis (dagziekenhuis of opname met langer verblijf) zijn er meerdere belangrijke elementen:

 1. De verblijfskosten
 2. De apotheekkosten
 3. De honoraria voor de artsen en paramedici
 4. Diverse kosten (b.v. telefoon, drank,…)

Facturatie volgt achteraf

Als u wordt opgenomen, dan krijgt u hiervoor enkele weken later een factuur van het OLV Ziekenhuis. Als u bent aangesloten bij een ziekenfonds (en dus onder het Belgische stelsel voor de sociale zekerheid valt) hoeft u niks op voorhand of bij ontslag uit het ziekenhuis te betalen.

De basistarieven

Voor een groot deel van de kosten verbonden aan uw opname zijn er basistarieven vastgelegd (wettelijk, via een nationale conventie of door het OLV Ziekenhuis zelf).

De overheid heeft een aantal dagforfaits vastgelegd, o.a. voor geneesmiddelen, technische verstrekkingen, klinische biologie en medische beeldvorming. Deze worden conform de bepalingen aangerekend.

De basistarieven voor verblijfkosten in ons ziekenhuis worden hieronder weergegeven. De bedragen verwijzen telkens naar het ‘remgeld’ voor een iemand die is aangesloten bij het Belgische sociale zekerheidsstelsel en die geen gebruik kan maken van een voorkeurtarief (en geen descendent of werkloze is). Dit basistarief bedraagt momenteel:

 • € 75,17 voor de eerste dag van de opname. (In dit bedrag zitten ook de dagforfaits voor geneesmiddelen, technische verstrekkingen, klinische biologie en medische beeldvorming vervat).
 • € 17,86 per dag vanaf de 2e tot en met de 90ste opnamedag (In dit bedrag zit het verblijf en het geneesmiddelenforfait vervat)
 • € 17,86  (voor patiënten die geen persoon ten laste hebben) of € 6,74 (voor patiënten met een persoon ten laste) per dag vanaf de 91ste opnamedag
 • Er bestaan voorkeurtarieven voor weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen (WIGW) en voor werklozen die aan bepaalde voorwaarden beantwoorden. Raadpleeg de ziekenhuistarieven voor meer details (ook m.b.t. "rooming-in").

De basistarieven voor het ereloon van artsen en paramedici  (ook verbintenistarieven genoemd) worden op nationaal niveau overeengekomen, en worden vastgesteld voor elke ingreep of handeling (volgens de zogenaamde ‘nomenclatuur’).

 • Individuele artsen of paramedici die zich aansluiten bij deze overeenkomst (of ‘conventie’) verbinden zich ertoe om altijd de overeengekomen tarieven voor hun ereloon te vragen (behalve als u op een individuele kamer wenst opgenomen te worden). Men spreekt dan van ‘geconventioneerde’ artsen en van het ‘verbintenistarief’. In het OLV Ziekenhuis is meer dan de helft van de artsen aangesloten bij deze conventie.
 • Individuele artsen die beslissen om zich niet bij deze conventie aan te sluiten, kùnnen supplementen op het ereloon aanrekenen bovenop de afgesproken tarieven.

Ziekenhuistarieven februari 2023

Wenst u tegen verbintenistarief behandeld te worden?

In het OLV Ziekenhuis kunt u op verzoek altijd een beroep doen op een arts tegen verbintenistarief.

Het gaat dan ofwel om een geconventioneerde arts, ofwel om een niet-geconventioneerde arts die akkoord gaat om u tegen verbintenistarief te helpen. De conventiestatus van elke OLV-arts is aangegeven op de bijhorende webpagina. Om de meest recente info te hebben, kunt u dit ook verifiëren op de website van het Riziv .

Als u het verbintenistarief wenst, maar toch een beroep wenst te doen op een niet-geconventioneerde arts, dan zult u dit vooraf uitdrukkelijk aan de betrokken arts moeten vragen. De betrokken arts is niet verplicht om op uw vraag in te gaan, en kan u eventueel naar een collega doorverwijzen. U hebt in dat geval dus een beperkte vrijheid om zelf uw arts te kiezen.

Uw keuze van arts en kamertype is bepalend

De tarieven die uiteindelijk worden aangerekend, hangen af van (a) welke arts je kiest, en (b) in welk type kamer u wenst te verblijven. Wanneer betaalt u supplementen? Raadpleeg onderstaand overzicht.

Schematisch overzicht 

 

Verbonden artsen of artsen die zich vooraf akkoord hebben verklaard om tegen verbintenistarief te werken

zowel voor een opname in het dagziekenhuis als voor een opname met verblijf

Niet-verbonden artsen (die niet tegen verbintenistarief werken)

voor een opname in het dagziekenhuis

Niet-verbonden artsen(die niet tegen verbintenistarief werken)

voor een opname met verblijf

Gemeenschappelijke kamer

 • Ereloon tegen verbintenistarief (geen ereloonsupplement)
 • Kamer tegen basistarief (geen kamersupplement, maar wel een dagvergoeding van €3,78 voor kamercomfort)
 • Ereloon tegen verbintenistarief (geen ereloonsupplement)
 • Kamer tegen basistarief (geen kamersupplement, maar wel een dagvergoeding van €3,78 voor kamercomfort)
 • Ereloon tegen verbintenistarief (geen ereloonsupplement)
 • Kamer tegen basistarief (geen kamersupplement, maar wel een dagvergoeding van €3,78 voor kamercomfort)

Tweepersoonskamer

 • Ereloon tegen verbintenistarief (geen ereloonsupplement)
 • Kamer tegen basistarief (geen kamersupplement, maar wel een dagvergoeding van €7,04 voor kamercomfort)
 • Ereloon tegen verbintenistarief (geen ereloonsupplement)
 • Kamer tegen basistarief (er is geen kamersupplement, maar wel een dagvergoeding van €7,04 voor kamercomfort)
 • Ereloon tegen verbintenistarief (geen ereloonsupplement)
 • Kamer tegen basistarief (er is geen kamersupplement, maar wel een dagvergoeding van €7,04 voor kamercomfort)

Individuele kamer

(wanneer u voor een individuele kamer opteert, wordt de regeling voor niet-verbonden artsen toegepast: zie beide kolommen hiernaast)

 • Ereloon tegen verbintenistarief + een ereloonsupplement van maximum 150%
 • Kamer: tegen basistarief + een kamersupplement van €78,91 per dag voor een kamer zonder douche en €87,71 per dag voor een kamer met douche.
 • Ereloon tegen verbintenistarief + een ereloonsupplement van maximum 150%
 • Kamer: tegen basistarief + een kamersupplement van €78,91 per dag voor een kamer zonder douche en €87,71 per dag voor een kamer met douche.
 • Kamercomfort omvat het gebruik van radio, TV en koelkast.
 • Wifi is gratis in het OLV Ziekenhuis
 • Extra kosten voor kapper, pedicure, kranten, tijdschriften, frisdranken, versnaperingen… zijn niet vervat in het kamertarief en dienen rechtstreeks te worden betaald (geen verrekening via factuur mogelijk). Hiervoor worden marktconforme prijzen gehanteerd.

Conventiestatus arts en kamertype bepalen kostprijs - januari 2021

Hospitalisatiekamer OLV Ziekenhuis Aalst

Wat betaalt u zèlf en wat wordt via een ‘derde betaler’ geregeld?

Een groot gedeelte van de ziekenhuisfactuur zal rechtstreeks met uw ziekenfonds of verzekering afgerekend worden: dit is de regeling van de ‘derde betaler’. Enkel voor uw persoonlijk aandeel in de kosten zult u thuis een factuur (verpleegnota) ontvangen.

Extra kosten voor kapper, pedicure, kranten, tijdschriften, … betaalt u ter plekke aan de betrokken diensten zelf.

Op onze facturen staan de kosten die het ziekenfonds ten laste neemt, en de kosten die ten laste van uzelf komen, in een aparte kolom.

Twee kanttekeningen:

 • Mogelijk hebt u ook een hospitalisatieverzekering afgesloten. Sommige verzekeringen vergoeden ook (een deel van) het remgeld, en soms ook (een deel van) het ereloonsupplement. Kijk dit na in uw polis, of vraag informatie aan uw makelaar (of de verantwoordelijke van de personeelsdienst als deze verzekering via uw werkgever werd afgesloten). Doe dit vooraleer u naar het ziekenhuis op consultatie komt. Hou alle ereloonnota's en facturen die betrekking hebben op een raadpleging goed bij. 
 • Als u niet bent aangesloten bij een ziekenfonds, kunt u evenmin een beroep doen op het Belgische sociale zekerheidsstelsel. Breng dan een Europese ziekteverzekeringskaart (vroeger document E111) of een garantiebrief van uw verzekering mee wanneer u op consultatie komt. Meer info aan de inschrijvingsbalie.

Omwille van de leesbaarheid wordt de informatie vereenvoudigd weergegeven. Enkel de meest frequente situaties worden geschetst. Voor volledige, sluitende informatie gelieve onze dienst Facturatie te contacteren: T. 053 72 41 30 of E-mail: facturatie@olvz-aalst.beDe informatie op deze pagina is louter bedoeld als indicatie. Bij twijfel of discussie geldt de tekst van het formulier dat de patiënt bij inschrijving ondertekent.