Dialoog
De zorgverleners en medewerkers van het OLV Ziekenhuis streven een kwaliteitsvolle patiëntenzorg na. Mochten er, ondanks hun inspanningen, bepaalde aspecten niet verlopen zoals verwacht of gewenst, dan raden wij aan dit zo vlug mogelijk met de rechtstreekse zorgverlener of medewerker te bespreken.
Wanneer dit niet lukt of wanneer dit niet tot een gezamenlijke oplossing leidt, kan je een melding doen bij de ombudsdienst.
Klachten hebben ten onrechte een negatieve bijklank. Elke klacht is een kans om er samen iets uit te leren! En communicatie is daarbij de sleutel!

Brochure OLV Ombudsdienst (sept. 2023)

Huishoudelijk reglement van de Ombudsdienst van het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove

Jaarverslag 2023 - OLV Ombudsdienst

Jaarverslag 2022 - Ombudsdienst OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove