Afspraak maken

Inhoudstafel

Online

Dat gebeurt via de app van Mynexuzhealth. Voorlopig kan dit nog niet bij àlle medische diensten van het OLV Ziekenhuis. Wel al bij de diensten: Cardiologie, Gynaecologie-Verloskunde, Kindergeneeskunde Aalst, Klinisch Laboratorium, Longziekten/Pneumologie, Medische Beeldvorming, Neus-Keel-Oorziekten (NKO), OncoFit, Oogziekten en Urologie. 

Telefonisch

  1. Kijk onder  Onze artsen of Onze medische diensten (waar je ook ziet welke arts op wele dag raadpleging heeft)
  2. Neem telefonisch contact op met het medisch secretariaat en zoek een gepast tijdstip. U wordt enkele dagen vooraf via sms herinnerd aan uw afspraak.