Afspraak maken

Inhoudstafel

Online

Dat gebeurt via de app van Mynexuzhealth. Voorlopig kan dit nog niet bij àlle medische diensten van het OLV Ziekenhuis. Wel al bij de diensten: Algemene heelkunde, Cardiologie, Dermatologie, Gastro-enterologie, Gynaecologie-Verloskunde, Fysische geneeskunde & Revalidatie, Gynaecologie/Verloskunde, Hartcentrum, Kindergeneeskunde Aalst, Klinisch Laboratorium, Longziekten/Pneumologie, Medische Beeldvorming, Mond-Kaak-Aangezichtsheelkunde, Neus-Keel-Oorziekten (NKO), Obesitaskliniek, OncoFit, Oogziekten, Orthopedie,  Reumatologie, Vaat- en thoraxheelkuknde en Urologie. 

Telefonisch

  1. Kijk onder  Onze artsen of Onze medische diensten (waar je ook ziet welke arts op welke dag raadpleging heeft)
  2. Neem telefonisch contact op met het medisch secretariaat en zoek een gepast tijdstip. U wordt enkele dagen vooraf via sms herinnerd aan uw afspraak.

Een afspraak boeken bij OLV via Mynexuzhealth? Dat doe je zo!

Folder MyNexuzHealth