Infosessies voor patiënten

Inhoudstafel

Het OLV Ziekenhuis wil de patiënten actief betrekken bij hun behandeling. Daarom organiseren onze medische diensten regelmatig ook een aantal infosessies en andere activiteiten die gericht zijn op patiënten en mensen uit hun directe omgeving.

wereldnierdag logo

9 MAR 2023 - Wereld Nier Dag bij OLV en ASZ

Nierziekten zijn een wereldwijde uitdaging. Ongeveer 10 % van de wereldbevolking heeft een chronische nierziekte waar diabetes en hypertensie de meest voorkomende oorzaken zijn.

Nierlijden komt voor op elke leeftijd, maar het risico neemt toe naarmate men ouder wordt.

Een chronische nierziekte is een belangrijke cardiovasculaire risicofactor bij mensen met een chronische nierziekte hebben twee tot driemaal meer kans op een myocardinfarct of CVA.

Om het belang van gezonde nieren en bloeddruk in de kijker te zetten, zullen we op 9 maart, ter gelegenheid van World Kidney Day, een aantal initiatieven voorzien in de inkomhal van beide Aalsterse ziekenhuizen. Patiënten zullen geïnformeerd worden over de preventie, detectie en opvolging van nierinsufficiëntie.

  • In beide ziekenhuizen is er de mogelijkheid tot meten van de bloeddruk. Het resultaat wordt meegegeven samen met een infobrochure.
  • In het A.S.Z. geven we daarenboven dipsticks mee om microalbuminurie op te sporen.
  • In het OLV worden op World Kidney Day eGFR/creatininewaarden gemeten d.m.v. een point-of-care test (vingerprik).

Indien het resultaat afwijkend is of bij verdere vragen, geven we de aanbeveling mee om de huisarts te conttacteren voor een bloeddrukmeting die uitsluitsel moet geven. Ook in geval van een gestegen serumcreatinine of aanwezigheid van microalbuminurie raden wij aan contact op te nemen de huisarts verder nazicht, behandeling en eventuele doorverwijzing.