Geplande opname

Inhoudstafel

Wanneer u een ingreep of behandeling moet ondergaan, waarvoor hospitalisatie is vereist, wordt dit voor u ingepland.In samenspraak met de arts wordt een datum en tijdstip voor opname vastgelegd.

Wat kunt u vooraf al doen?

 • Als uw opname gepaard gaat met een ingreep waarbij anesthesie nodig is, zal u op voorhand naar de preoperatieve consultatie moeten.
 • U kunt zich ook al informeren over bepaalde keuzen die een impact hebben op de kost van uw opname.
 • De dag van uw opname zult u aan de inschrijfbalie gevraagd worden om de opnamedocumenten te ondertekenen. U kan deze documenten al rustig thuis op voorhand lezen. Als u vragen hebt, kunt u die dan gericht stellen aan de infobalie of bij ons patiëntenservicepunt.

Wat breng je mee?

Administratieve documenten 

 • uw identiteitskaart (eID)
 • eventueel de schriftelijke afspraak tot opname, afgeleverd door een arts
 • naam, adres en telefoonnummer van personen die we tijdens uw verblijf eventueel kunnen contacteren

Geneeskundige documenten

 • de verwijsbrief van uw behandelende arts
 • alle medische informatie, nodig voor uw opname: RX-foto’s, bloedgroepkaart, lijst van geneesmiddelen, het attest van de mutualiteit voor attestgebonden geneesmiddelen, …
 • uw persoonlijke medicatie die u thuis al nam vooraleer naar het ziekenhuis te komen (liefst in de originele verpakking). U vindt hier ook document waarop u een overzicht van uw persoonlijke medicatie kunt oplijsten.

Als uw hospitalisatieverzekering de factuur rechtstreeks betaalt

Indien uw hospitalisatieverzekering uw factuur rechtstreeks aan ons betaalt, breng dan ook één van de volgende zaken mee, naar gelang van de hospitalisatieverzekering waarbij u bent aangesloten:

 • medicard (DKV)
 • medilink: de bevestiging van acceptatie van Vanbreda
 • bevestigingsbrief van Medi-Assistance (tijdens verblijf voorleggen, zoniet betaalt u zelf de factuur)
 • assurcard

Persoonlijke benodigdheden

 • toiletgerief (washandjes, handdoeken, zeep, kam, scheergerief, …)
 • slaapkledij en ondergoed
 • kamerjas
 • gemakkelijk zittende pantoffels (als u moeilijk te been bent, adviseren wij om gesloten pantoffels mee te nemen - als u thuis een wandelstok, krukken of een looprekje gebruikt, neem dit dan ook mee naar het ziekenhuis)

Wat u beter niet meebrengt

Het ziekenhuis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of diefstal. Laat waardevolle voorwerpen best thuis of laat ze zeker niet onbewaakt achter op de kamer. Na uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een factuur toegezonden. Breng dus ook geen grote sommen geld mee naar het ziekenhuis. Indien u dit toch wil doen, kan u contact opnemen met de hoofdverpleegkundige. Hij/zij zal uw eigendom in een kluis bewaren tot het moment van ontslag.

De dag van uw opname

Gelieve u 20 minuten voor het afgesproken tijdstip te melden bij de dienst Opname-Inschrijvingen. Hou rekening met mogelijke verkeershinder.

De dienst Inschrijvingen/Opname is bereikbaar:

 • Campus Aalst: elke werkdag van 7 tot 21 uurOp zaterdag, zondag en feestdagen: van 8 tot 20 uurT. 053 72 42 14
 • Campus Assemaandag tot vrijdag van 7 tot 20.00 uur - zaterdag, zondag en feestdagen: van 8 tot 20 uur - T. 02 300 66 40
 • Campus Ninove: elke werkdag van 7 tot 19 uur - Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen

In de onthaalzone van elke campus vindt u een kiosk, waar u uw identiteitskaart kunt inlezen. Via het scherm van de kiosk vertellen wij u de volgende stap.

Bij opname gaat u naar een inschrijfbalie worden verwezen. Daar zal men u een zorgbandje om de pols aanbrengen. Dit past in onze procedure voor patiëntidentificatie en vormt een belangrijke schakel in ons veiligheidsbeleid. Wij vragen u dan ook om dit zorgbandje aan te houden gedurende uw volledig verblijf in het OLV Ziekenhuis.

Het OLV Ziekenhuis wil zijn patiënten zo goed mogelijk informeren over alles wat er komt kijken bij een bezoek aan het ziekenhuis. Uiteraard kunt u bij uw behandelende arts of op deze website terecht voor heel veel informatie. Ook aan de inschrijfbalies kunt u veel informatie krijgen. Maar soms vergt een vraag een uitgebreid antwoord. Dan kunt u terecht bij het PatiëntenServicePunt (contacteer dan de bediende aan de onthaalbalie).

Wat moet u melden bij inschrijven?

 • Meldingsplicht van arbeidsongeschiktheid. Wanneer u voor kortere of langere periode moet worden opgenomen, dient u uw ziekenfonds op de hoogte te brengen van uw arbeidsongeschiktheid. Doet u dit niet, dan loopt u de kans geen ziektevergoeding te krijgen van uw ziekenfonds.
 • Arbeidsongeval. Indien u wordt opgenomen of ambulant wordt behandeld in het kader van een werkongeval, vragen wij u dit uitdrukkelijk te melden aan de dienst Opname-Inschrijvingen, zodat zij alle informatie voor een correcte registratie kunnen verzamelen.
 • Uw huisarts informeren? De door u vermelde huisarts wordt van uw opname op de hoogte gebracht, tenzij u dit anders wil. Geef uw keuze door aan de dienst Opname-Inschrijvingen.

Terug naar huis na een opname - Ontslag uit het ziekenhuis

Uw behandelende arts bepaalt, na bespreking met de hoofdverpleegkundige, wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Zij zullen u tijdig de datum en het uur van ontslag meedelen.

 • U heeft dan ruimschoots de tijd om alle voorbereidingen te treffen. Bij eventuele vervoerproblemen kan u via de hoofdverpleegkundige een taxi of ziekenvervoer vragen.
 • Als u (praktische of medische) hulp thuis nodig hebt, kunt u hiervoor via de hoofdverpleegkundige contact opnemen met onze sociale diensten.
 • Voor een opname (dagkliniek of hospitalisatie) ontvangt u pas na enkele weken na uw ontslag uit het ziekenhuis een factuur. Meer info over uw factuur.
Onthaalzone campus Aalst - OLV Ziekenhuis

Specifieke gevallen

Bent u niet aangesloten bij een Belgische mutualiteit? 

Gelieve in dat geval zeker mee te brengen:

 • het document E112 (voor een geplande opname) of een Europese ziekteverzekeringskaart (voor een dringende opname via de Urgentiedienst of voor een dringende consultatie - vroeger E111)
 • een garantiebrief van uw verzekering

Hebt u een voedingsallergie?

Hebt u een voedselallergie? Vanaf 13 december 2014 moeten ook ziekenhuizen informatie geven over het gebruik van allergenen in onverpakte voedingswaren, bijvoorbeeld in de bereide maaltijden die wij aan onze patiënten aanbieden. Allergenen zijn bestanddelen die mogelijk een allergische reactie kunnen veroorzaken. De Belgische wet voorziet dat deze informatie mondeling kan verstrekt worden op vraag van de verbruiker, die echter van deze regeling op de hoogte moet gebracht worden. Dat doen we door deze melding. Concreet kunt u onze medewerkers hierover dus aanspreken. Zij bezorgen u dan de gevraagde informatie. 

Onze beleidslijnen

 • Hoe beschermen wij uw privacy?
 • Afspraken m.b.t. beeld- en geluidsopnamen en sociale media
 • Bloedtransfusie, orgaan- en weefseldonatie
 • Ons beleid aangaande autopsie
 • Beleid in verband met palliatieve zorg, euthanasie (levenseinde) en dwangmaatregelen
 • Beleid met betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen

Rooming-in

Rooming-in (als partner of ouder overnachten bij een gehospitaliseerde patiënt) is mogelijk op:

 • de verpleegeenheid Kindergeneeskunde/Pediatrie (tarieven zie opnameformulier)
 • de materniteit
 • de palliatieve zorgeenheid De Rank
 • de verpleegeenheid voor oncologische patiënten T6 op Campus Aalst

Voor praktische informatie hierover kunt u contact opnemen met de behandelende arts, de hoofdverpleegkundige of de baliemedewerker aan de centrale registratie.