intensieve zorgen OLV Aalst - een gemotiveerde ploeg in dienst van de patiënt

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. -- Ondernemingsnummer BE 0410.424.222 -- Erkenningsnummer 126

Bij het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLV Ziekenhuis) kan iedereen terecht voor een brede waaier aan medische raadplegingen, onderzoeken, ingrepen, behandelingen en nazorg – zowel via de dagkliniek als via een opname, en dit zowel in de campus van Aalst als in de vestiging in Asse en in het medisch centrum in Ninove.

Binnen dit brede zorgprogramma is het OLV Ziekenhuis voortrekker om verschillende medische disciplines samen in te schakelen in functie van de noden van de patiënt. Het OLV Ziekenhuis streeft er telkens naar om de impact van een ingreep voor de patiënt zoveel mogelijk te beperken, zodat een sneller herstel mogelijk wordt. Daardoor is het OLV Ziekenhuis ook voortrekker op het vlak van minimaal-invasieve technieken en precisiechirurgie met  ondersteuning van de operatierobot. De artsen en medewerkers van het OLV Ziekenhuis doen er elke dag alles aan om Top in Zorg te bieden. Naast de fysieke gezondheid van de patiënt willen ze ook zijn welzijn in al zijn aspecten en in elke levensfase behartigen. Het OLV Ziekenhuis neemt deel aan de FlaQuM proeftuin om het Vlaams kwaliteitsmodel voor zorgorganisaties toe te passen op onze organisatie. Met dit model willen we inzetten op verschillende aspecten van kwaliteit opdat onze patiënten in het OLV Ziekenhuis op een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen rekenen waarbij de patiënt centraal wordt gesteld.

Met 2.554 personeelsleden en meer dan 300 artsen en zelfstandige zorgprofessionals is het OLV Ziekenhuis de grootste werkgever in de regio, en met 959 bedden (waarvan 114 in daghospitalisatie) en meer dan 90.000 opnames (hospitalisatie en dagkliniek) per jaar behoort het OLV Ziekenhuis tot de grootste niet-universitaire ziekenhuizen van Vlaanderen.

Jaarverslag

OLV Ziekenhuis - jaarbrochure 2021-2022

jaarverslag 2020

Jaarverslag 2022-2023