Mijn dossier

Inhoudstafel

U kan inzage krijgen in uw eigen patiëntendossier op de volgende twee manieren

  • Online, via mynexuzhealth. Als patiënt kunt u zelf uw patiëntendossier online raadplegen via mynexuzhealth. U kunt inloggen met uw elektronische identiteitskaart (eID) of met een mynexuzhealth-codekaart. 
  • Via de ombudsdienst. Zie verder.

Registratie van de mynexuzhealth-app via itsme

Installatie van Itsme

Registratie van de mynexuzhealth-app via de PC

Met je EID-kaart naar CZAM

Mynexuzhealth-folder van OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove (sept 2020)

Via de ombudsdienst

Ook als u niet online wenst te werken, kunt u inzage kunt hebben in uw patiëntendossier en  een afschrift uit uw dossier vragen. Als u van dit recht gebruik wenst te maken, kunt u daarvoor terecht bij het secreteriaat van de OLV-arts die u behandelt, of ook bij ons PatiëntenServicePunt of de ombudsdienst. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden, invullen en samen met een scan van uw identiteitskaart (voor- en keerzijde) doorsturen naar ombudsdienst@olvz-aalst.be.

In het formulier wordt verwezen naar een vertegenwoordiger en een vertrouwenspersoon. Download de flyer hieronder.

Privacy gegarandeerd

Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om een zo volledig mogelijk dossier van hun patiënten bij te houden, in het belang van de patiënt. De nexuzhealth-ziekenhuizen, waaronder dit ziekenhuis, hanteren daarbij een heel strenge toegangscontrole. Enkel zorgverleners die direct bij de zorg betrokken zijn, hebben toegang tot het medisch dossier. Elke persoon die in het medisch dossier kijkt, is zoals iedere ziekenhuismedewerker gebonden aan het beroepsgeheim. Elke inzage of wijziging in het medisch dossier wordt geregistreerd. Gegevens kunnen dus enkel worden uitgewisseld als er een zorgrelatie bestaat of, in uitzonderlijke gevallen, als het om een levensreddende situatie gaat.

Aanvraagformulier tot inzage in het eigen patiëntendossier OLV

Flyer: Vertrouwenspersoon of Vertegenwoordiger?