Studenten in het OLV

Inhoudstafel
begeleiding

Visie op studentenwerking

In het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis streven we naar een krachtige leeromgeving en stellen we onze studentenwerking centraal. Dit houdt in dat studenten gestimuleerd worden hun visie op zorg te ontwikkelen en ruimte krijgen om autonoom te werken en initiatief te nemen. Studenten sturen zelf hun leerproces en leren omgaan met verantwoordelijkheid. Het trainen van vaardigheden zoals klinisch redeneren, onderbouwing van de zorg met wetenschappelijke kennis en communicatie in het interdisciplinair team zijn leerkansen waaruit studenten zich vormen tot professionals.

Deze krachtige leeromgeving wordt gerealiseerd door een nauwe samenwerking tussen de stakeholders, nl. het werkveld, de onderwijsinstellingen en de studenten. Onze werking wordt bijgestuurd op basis van periodieke evaluatie, waartoe jullie zullen bijdragen door het invullen van de tevredenheidsenquête.

Begeleidingsverpleegkundigen

Greet Van Nieuwenhove en Leen Verduyckt zijn de begeleidingsverpleegkundigen van het OLV Ziekenhuis campus Aalst, Asse en Ninove. Zij zorgen voor de opvang en begeleiding van alle studenten en nieuwe medewerkers binnen het zorgdepartement. Indien je vragen hebt over jouw stage, kan je bij hen terecht.

Het bureau van de begeleidingsverpleegkundigen bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping t.h.v. de P-blok op campus Aalst . In deze blok bevindt zich ook de studentengang. Telefonisch zijn zij bereikbaar op het nummer 053 72 45 03 of via e-mail: begeleidingsverpleegkundige@olvz-aalst.be. Gelieve stageaanvragen evenwel steeds via het online formulier (zie link hieronder) in te dienen. De begeleidingsverpleegkundigen zijn bereikbaar van 8u tot 16u van maandag tot vrijdag.

Stage aanvragen

Heeft jouw school geen raamovereenkomst met het ziekenhuis? Moet je vanuit de school zelf op zoek naar een stageplek? Dan richt je jouw stageaanvraag tot de begeleidingsverpleegkundige via het elektronisch aanvraagformulier. De begeleidingsverpleegkundige bekijkt dan of er mogelijkheid is tot stage. We beantwoorden jouw vraag zo snel mogelijk.

Stage registreren

Heeft jouw school wel een raamovereenkomst met het ziekenhuis? Heeft jouw stagecoördinator een plaats voor jou geregeld binnen het ziekenhuis?

Dan is jouw stage reeds goedgekeurd en moet jij deze niet meer aanvragen. Wat wel verplicht is dat je deze stage online registreert, en dit minstens 10 dagen voor de aanvang van jouw stage. Indien je jouw stage niet registreert, kan je niet starten op stage.

Voorbereiding op de stage

Na goedkeuring van de stageaanvraag of bevestiging van de registratie van de stage, krijg je een e-mail met noodzakelijke gegevens om jouw stage goed te starten. Deze mail bevat:

 1. een link naar de studentenbrochures van de verschillende afdelingen,
 2. de risicoanalyse met werkpostfiche. Deze werkpostfiche moet je indienen de eerste dag van je stage. Breng een ingevulde werkpostfiche mee naar het onthaalmoment. Zo niet, dan kan je jouw stage niet starten.
 3. “De studentenkaart”. Op de laatste pagina van de risicoanalyse vind je dit document terug. Vul dit document zo volledig mogelijk in en neem het mee op je eerste stagedag. Dit document is verplicht in te vullen voor studenten Verpleegkunde, Vroedkunde, Logistiek en Zorgkunde. 
 4. een link naar de verplichte e-learning (met toegangscode). Doorloop deze e-learning en druk het bewijs van slagen af. Dit is één jaar geldig.

De eerste maandag van je stage (of, indien een feestdag, de eerste dinsdag) is er een onthaalsessie voor studenten. Dit onthaal gebeurt op elke campus afzonderlijk. Start je niet op maandag, gelieve dan contact op te nemen met de begeleidingsverpleegkundige.

Waar word je verwacht voor de onthaalsessie?

 • Campus Aalst: om 8.30u in vergaderzaal Guernica op de vierde verdieping van blok X
 • Campus Asse: om 8u30 in Huis De Ryck (bereikbaar via het Marktplein, of via de inrit rechts van het ziekenhuis aan de Bloklaan en dan rechtdoor richting parking).

Wat breng je mee?

 • Stagepak en aangepast schoeisel (indien je werkkledij dient te dragen)
 • Hangslot om je locker te kunnen afsluiten (indien je werkkledij dient te dragen)
 • 25€ (cash of bankkaart) waarborg voor de studentenbadge (tenzij je student SAI bent of een verdiepende stage loopt)
 • Ingevulde en ondertekende werkpostfiche (laatste bladzijde van de risicoanalyse), bewijs van slagen van de e-learning en (indien relevant) gezondheidsattest
 • Alle documenten die nog ingevuld moeten worden voor de stage bv. VDAB documenten, stagecontracten
 • De door jou opgestelde stagedoelstellingen

Een goed voorbereide student op stage is er twee waard. Daarom volgen hier nog enkele praktische tips om de stage vlot te laten verlopen.

 • Controleer op welke campus je stage loopt
 • Zorg ervoor dat je de studentenbrochure van je afdeling hebt doorgenomen (zie voorbereiding stage).
 • Maak je stagedoelstellingen op voorhand op, zodat je deze op je eerste dag kan communiceren naar de mentoren op de afdeling
 • Neem de informatieve presentatie grondig door (zie voorbereiding stage).
 • Breng een ingevulde werkpostfiche en bewijs van slagen van de e-learning mee naar het onthaalmoment (zie voorbereiding stage). 

E-learning

Voordat je aan je stage begint, moet je eerst de verplichting e-learning voltooien. Na het succesvol afronden van de e-learning ontvang je een certificaat. Druk dit certificaat af en breng het mee naar je stage. Het certificaat blijft geldig gedurende één jaar, dus je hoeft de e-learning niet telkens opnieuw te volgen. Tijdens de e-learning krijg je inzicht in het ziekenhuis, leer je je voor te bereiden op de stage, en krijg je essentiële informatie over patiëntveiligheid, de wet op de patiëntenrechten, discretieplicht en beroepsgeheim, GDPR, KWS en de veiligheidsmaatregelen in het ziekenhuis.

Link naar e-learning: https://olvz.assessmentq.com/register - met groepscode: 5C1C24

 1. Ga naar de website via de link
 2. Maak een profiel aan met de groepscode hierboven
 3. Ga naar je mailbox. Je ontving een mail van Televiq om een wachtwoord aan te maken.
 4. Klik op “wachtwoord aanmaken”
 5. Start de e-learning “onthaal studenten”
 6. Je ontvangt jouw certificaat in jouw mailbox. Druk je certificaat af en neem dit mee op de eerste stagedag

Studentenbrochures

Meerdere afdelingen en diensten van het OLV Ziekenhuis ontvangen regelmatig studenten voor stages, en hebben daarom een aangepaste brochure voor hen aangemaakt. U kan ze raadplegen via onderstaande knop.

Bachelor- en masterproeven

Heb je interesse om jouw bachelorproef, masterproef of ander werkstuk te maken in samenwerking met het OLV Ziekenhuis? Vul dan via onderstaande link het formulier in. Jouw aanvraag zal worden bekeken door het zorgcomité en (indien nodig) door het Ethisch Comité.

Vragen?

Voor al je vragen of informatie kan je steeds terecht bij de begeleidingsverpleegkundigen.