Studenten in het OLV

Inhoudstafel
begeleiding

Noot vooraf: onderstaande informatie is bestemd voor student-verpleegkundigen en andere niet-medische studenten. Studenten-arts kunnen voor alle praktische informatie terecht bij kathleen.de.beer@olvz-aalst.be (T. 053 72 42 28).

Visie op studentenwerking

In het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis streven we naar een krachtige leeromgeving en stellen we onze studentenwerking centraal. Dit houdt in dat studenten gestimuleerd worden hun visie op zorg te ontwikkelen en ruimte krijgen om autonoom te werken en initiatief te nemen. Studenten sturen zelf hun leerproces en leren omgaan met verantwoordelijkheid. Het trainen van vaardigheden zoals klinisch redeneren, onderbouwing van de zorg met wetenschappelijke kennis en communicatie in het interdisciplinair team zijn leerkansen waaruit studenten zich vormen tot professionals.

Deze krachtige leeromgeving wordt gerealiseerd door een nauwe samenwerking tussen de stakeholders, nl. het werkveld, de onderwijsinstellingen en de studenten. Onze werking wordt bijgestuurd op basis van periodieke evaluatie, waartoe jullie zullen bijdragen door het invullen van de tevredenheidsenquête.

Begeleidingsverpleegkundigen

Greet Van Nieuwenhove, Leen Verduyckt en Ilse De Wolf zijn de begeleidingsverpleegkundigen van het OLV Ziekenhuis campus Aalst, Asse en Ninove. Zij zorgen voor de opvang en begeleiding van alle studenten en nieuwe medewerkers binnen het zorgdepartement. Indien je vragen hebt over jouw stage, kan je bij hen terecht.

Het bureau van de begeleidingsverpleegkundigen bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping t.h.v. de P-blok op campus Aalst . In deze blok bevindt zich ook de studentengang. Telefonisch zijn zij bereikbaar op het nummer 053 72 45 03 of via e-mail: begeleidingsverpleegkundige@olvz-aalst.be. Gelieve stageaanvragen evenwel steeds via het online formulier (zie link hieronder) in te dienen. De begeleidingsverpleegkundigen zijn bereikbaar van 8u tot 16u van maandag tot vrijdag.

Stage aanvragen

Heeft jouw school geen raamovereenkomst met het ziekenhuis? Moet je vanuit de school zelf op zoek naar een stageplek? Dan richt je jouw stageaanvraag tot de begeleidingsverpleegkundige via het elektronisch aanvraagformulier. De begeleidingsverpleegkundige bekijkt dan of er mogelijkheid is tot stage. We beantwoorden jouw vraag zo snel mogelijk.

Stage registreren

Heeft jouw school wel een raamovereenkomst met het ziekenhuis? Heeft jouw stagecoördinator een plaats voor jou geregeld binnen het ziekenhuis?

Dan is jouw stage reeds goedgekeurd en moet jij deze niet meer aanvragen. Wat wel verplicht is dat je deze stage online registreert, en dit minstens 10 dagen voor de aanvang van jouw stage. Indien je jouw stage niet registreert, kan je niet starten op stage.

Voorbereiding voor stage

Na goedkeuring van de stageaanvraag of bevestiging van de registratie van de stage, krijg je een e-mail met noodzakelijke gegevens om jouw stage goed te starten. Deze mail bevat

 1. een link naar de studentenbrochures van de verschillende afdelingen,
 2. de risicoanalyse met werkpostfiche. Deze werkpostfiche moet je indienen de eerste dag van je stage. Breng een ingevulde werkpostfiche mee naar het onthaalmoment. Zo niet, dan kan je jouw stage niet starten.
 3. “De studentenkaart”. Op de laatste pagina van de risicoanalyse vind je dit document terug. Vul dit document zo volledig mogelijk in en neem het mee op je eerste stagedag. Dit document is verplicht in te vullen voor studenten Verpleegkunde, Vroedkunde, Logistiek en Zorgkunde. 
 4. de informatieve presentatie. Neem de informatieve presentatie grondig door. De kennis van deze informatieve presentatie wordt getest tijdens het onthaalmoment in de vorm van een quiz. Behaal je minder dan 60% dan kan je jouw stage niet starten. 

De eerste maandag van je stage (of, indien een feestdag, de eerste dinsdag) is er een onthaalsessie voor studenten. Dit onthaal gebeurt op elke campus afzonderlijk. Start je niet op maandag, gelieve dan contact op te nemen met de begeleidingsverpleegkundige.

Waar word je verwacht voor de onthaalsessie?

 • Campus Aalst: om 8.30u in vergaderzaal Guernica op de vierde verdieping van blok X
 • Campus Asse: om 8u30 in Huis De Ryck (bereikbaar via het Marktplein, of via de inrit rechts van het ziekenhuis aan de Bloklaan en dan rechtdoor richting parking).

Wat breng je mee?

 • Stagepak en aangepast schoeisel (indien je werkkledij dient te dragen)
 • Hangslot om je locker te kunnen afsluiten (indien je werkkledij dient te dragen)
 • 25€ (cash of bankkaart) waarborg voor de studentenbadge (tenzij je student SAI bent of een verdiepende stage loopt)
 • Ingevulde en ondertekende werkpostfiche (laatste bladzijde van de risicoanalyse) en (indien relevant) gezondheidsattest
 • Alle documenten die nog ingevuld moeten worden voor de stage bv. VDAB documenten, stagecontracten
 • De door jou opgestelde stagedoelstellingen

Een goed voorbereide student op stage is er twee waard. Daarom volgen hier nog enkele praktische tips om de stage vlot te laten verlopen.

 • Controleer op welke campus je stage loopt
 • Zorg ervoor dat je de studentenbrochure van je afdeling hebt doorgenomen (zie voorbereiding stage).
 • Maak je stagedoelstellingen op voorhand op, zodat je deze op je eerste dag kan communiceren naar de mentoren op de afdeling
 • Neem de informatieve presentatie grondig door (zie voorbereiding stage).
 • Breng een ingevulde werkpostfiche mee naar het onthaalmoment (zie voorbereiding stage). 

Na de stage

In de laatste week van je stage krijg je opnieuw een e-mail toegestuurd, met daarin de link naar de tevredenheidsenquête. Deze is verplicht in te vullen.

Studentenbrochures

Meerdere afdelingen en diensten van het OLV Ziekenhuis ontvangen regelmatig studenten voor stages, en hebben daarom een aangepaste brochure voor hen aangemaakt. U kan ze raadplegen via onderstaande knop.

Vragen?

Voor al je vragen (bachelorproeven, masterproeven, GIPT,...) of informatie kan je steeds terecht bij de begeleidingsverpleegkundigen.