Kwaliteit en Patiëntveiligheid

kwaliteitsquadranten

Visie op kwaliteit

“Vanuit professionalisme, respect en integriteit willen we met alle actoren van het ziekenhuis samenwerken om toonaangevend te zijn in het verstrekken van kwaliteitsvolle, patiëntveilige en patiëntgerichte zorg. Vanuit een oprechte betrokkenheid willen we aan elke patiënt die zich aanmeldt in het OLV ziekenhuis de zorg verstrekken die afgestemd is op zijn / haar individuele noden en behoeften.”

Zoals blijkt uit bovenstaande visie is ‘Top in Zorg’ geen ijl begrip, maar is dit doorleefd in het OLV Ziekenhuis. Kwaliteit en patiëntveiligheid staan steeds voorop!

Ons kwaliteitsbeleid is geënt op de principes van Quadruple aim.

Deze principes omvatten:

  • het verbeteren van patiëntervaringen, met inbegrip van de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid over de geleverde zorg;
  • het verbeteren van zorgresultaten, en dit zowel voor de individuele patiënt als voor patiëntengroepen;
  • het verstrekken van efficiënte en effectieve zorg: het leveren van een kwalitatief hoogstaande zorg aan een verantwoorde kost;
  • het verhogen van het welzijn op het werk voor alle artsen en medewerkers.

Onze kwaliteitsprioriteiten en kwaliteitsprojecten situeren zich binnen één of meerdere van deze kwadranten.

Kwaliteitsvolle zorg verlenen, dat is de opdracht van elke individuele medewerker. Het departement Processen en Kwaliteit begeleidt en biedt ondersteuning bij het uitvoeren van verbeterprojecten. Zij stippelen mee het kwaliteitsbeleid uit, meten en volgen resultaten op, plannen verbeteracties en integreren deze in de dagelijkse werking.