Kwaliteit en Patiëntveiligheid

Medewerkers - kwaliteit

'Top in Zorg' is geen ijl begrip, maar deze missie is doorleefd in het OLV Ziekenhuis. Kwaliteit en Patiëntveiligheid staan altijd voorop!

Kwaliteitsvolle zorg verlenen, dat is de opdracht van elke individuele medewerker. Iedereen wordt hierbij begeleid door onze dienst Processen & Kwaliteit. Deze dienst stippelt het kwaliteitsbeleid uit, meet de resultaten, plant verbeteracties en integreert die in de dagelijkse werking.

Onder de foto kunt u doorklikken naar aanvullende informatie over ons kwaliteitsbeleid.

Frank Staelens, directeur Processen & Kwaliteit
Elke patiënt of bezoeker kan zelf een bijdrage leveren tot de voortdurende verbetering van onze zorgkwaliteit. Suggesties, maar ook klachten, kunnen gemeld worden bij onze verantwoordeljke voor Patiëntenrelaties of bij onze Ombudsdienst. Elke melding wordt ernstig genomen. Het is immers elke keer een kans voor OLV om nog béter te worden.
Frank Staelens, directeur Processen & Kwaliteit