Godsdienstige, morele of filosofische bijstand

Inhoudstafel
De kapel in het OLV Ziekenhuis te Aalst

Elke godsdienstige en filosofische overtuiging van de patiënt wordt geëerbiedigd.

Onze pastores staan ter beschikking van iedereen en zijn dag en nacht (noodgevallen) bereikbaar. In een sfeer van vertrouwen willen ze luisteren naar de levens- en geloofsvragen die u bezighouden en naar de vragen luisteren die daaruit voortvloeien.

Contacteer ons

  • door het blad “Godsdienstige, morele en filosofische bijstand” in te vullen (dit zit achteraan de onthaalbrochure die u ontvangt bij opname) en aan de verpleegkundige af te geven
  • via een verpleegkundige of het onthaal te vragen om een pastor op te roepen
  • door rechtstreeks met ons contact op te nemen op het T. 053 72 44 01
  • door ons een e-mailbericht te sturen naar pastoraledienst.aalst@olvz-aalst.be

Liturgie

U kan in de kapel overdag terecht voor een moment van stilte, bezinning of gebed. Voor informatie over de eucharistievieringen, gelieve onderaan deze webpagina door te klikken naar de Pastorale dienst.

Communie

Op zondag wordt de communie rondgedragen vanaf 8.30 uur. De verpleegkundigen zullen u de avond voordien vragen of u hieraan wenst deel te nemen. Op de afdelingen Geriatrie gaan we ook nog eens tijdens de week langs. Uiteraard kan op vraag ook dagelijks de communie worden bezorgd.

Ziekenzalving

De laatste zondag van elke maand heeft tijdens de eucharistieviering van 11 uur een gemeenschappelijke ziekenzalving plaats waarop iedere patiënt vriendelijk wordt uitgenodigd. De patiënten kunnen naar de kapel worden gebracht met bed of rolstoel. Ook familieleden kunnen hierbij aanwezig zijn. Op aanvraag van de zieke of van de familie kan de ziekenzalving of een ziekenzegening ook op de kamer worden gevierd, indien mogelijk in het bijzijn van de familie.

Tv en radio

Alle vieringen die in de de kapel plaatsvinden, kunnen op de tv op de kamers worden gevolgd. Naast informatie over onze dienst, worden op ons kanaal bij regelmaat ook documentaires uitgezonden. Op kanaal 4 van de radio kan u overdag luisteren naar klassieke of religieuze muziek.