Ambulant bezoek (zonder opname)

Inhoudstafel
Kiosk in onthaalzone waar patiënten zich snel kunnen registreren

Wat moet u doen voor een ambulant bezoek, namelijk: als u op raadpleging komt, of naar het ziekenhuis komt voor een onderzoek of een behandeling waarvoor geen opname in het (dag)ziekenhuis is vereist?

Altijd op afspraak

  • Voor consultaties, raadplegingen, ambulante onderzoeken of behandelingen is altijd een afspraak vereist. (Enkel in spoedgevallen kunt u onaangekondigd in het ziekenhuis terecht, namelijk op de Spoeddienst).
  • Hoe een afspraak maken?

Wat doet u vooraf?

  • Zorg dat u de nodige documenten meeneemt (zie hieronder)
  • Vertrek tijdig naar het ziekenhuis. Zorg dat u een klein half uurtje voor het tijdstip van de raadpleging in het ziekenhuis bent. Zo kunt u zich in alle rust laten registreren aan een kiosk in de onthaalzone.

Wat brengt u mee?

  • identiteitskaart
  • bloedgroepkaart (indien in uw bezit)
  • aansluitingskaart/formulieren van uw hospitalisatieverzekering
  • bij een bezoek ten gevolge van een arbeidsongeval: naam van uw werkgever, polis verzekering
  • indien van toepassing: de verwijsbrief van uw huisarts
  • lijst met thuismedicatie