Spoedopname

Wanneer u in allerijl naar het ziekenhuis moet, komt u op de Urgentiedienst terecht voor een spoedopname. Hier staat men elke dag 24 uur op 24 voor u klaar.

Voor ongeplande medische problemen die dringende zorg vereisten, kunt u terecht op de dienst Urgentiegeneeskunde. Ons team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen staat dag en nacht voor u klaar, zowel op Campus Aalst als Campus Asse. Op Campus Ninove is geen Spoeddienst.

In functie van de urgentie zal de secretariaatsmedewerker op de dienst Spoedopname na/voor de ingreep of behandeling de patiënt inschrijven. 

Dat hebt u nodig bij de inschrijving op Spoed? 

  • identiteitskaart
  • bloedgroepkaart (indien in uw bezit)
  • aansluitingskaart/formulieren van uw hospitalisatieverzekering
  • bij opname ten gevolge van een arbeidsongeval: naam van uw werkgever, polis verzekering -
  • verwijsbrief behandelende arts (indien van toepassing) 
  • attest en formulieren die moeten ingevuld worden: mutualiteit, werkonbekwaamheid… (Spreek de verpleegkundige hierover aan bij uw opname)
  • lijst met thuismedicatie, indien beschikbaar

Essentiële zaken die ontbreken, kunnen door de begeleider van de patiënt worden nagebracht. 

Meld meteen aan het onthaal van Spoed wanneer het gaat om een werkongeval.
Als de patïënt langer dan een dag opgenomen wordt, informeer dan uw ziekenfonds over zijn arbeidsongeschiktheid. Zoniet, loopt hij kans om geen ziektevergoeding te krijgen.

Neem geld, juwelen en waardevolle voorwerpen van de patiënt terug mee naar huis.

Training ALS op de dienst Spoed Urgentiegeneeskunde van het OLV Ziekenhuis