Dagopname

Inhoudstafel

Naast de chirurgische dagziekenhuizen op de drie campussen, is er op Campus Aalst ook een oncologisch dagziekenhuis. Zowel op Campus Aalst als Campus Asse zijn er ook specifieke dagziekenhuizen voor kinderen.

Op deze webpagina behandelen we een opname in het chirurgisch dagziekenhuis. (Alle patiënten die naar het oncologisch dagziekenhuis gaan, worden verwezen door hun behandelende arts en ontvangen via deze week alle informatie).

Chirurgische dagziekenhuis T6, OLV Ziekenhuis, campus Aalst

Als u een ingreep/behandeling moet ondergaan in het chirurgisch dagziekenhuis wordt dit met u afgesproken door uw behandelende arts. U wordt ’s morgens opgenomen en mag dezelfde dag nog naar huis. 

Hoe uw opname voorbereiden?

Uw voorkeur van kamertype deelt u vooraf mee bij uw consultatie waar uw opname wordt gepland. Indien mogelijk proberen wij hier rekening mee te houden. Keuze van kamertype heeft een invloed op de kostprijs van uw opname.

Voor elke behandeling/ ingreep waarbij anesthesie toegediend wordt:

 • dient u een chauffeur  te voorzien voor vervoer naar huis; u mag zelf geen motorvoertuigen besturen
 • mag u de eerste 24u niet alleen zijn.

U voorziet een contactpersoon die gedurende uw verblijf telefonisch te bereiken is.

Indien u kinderen hebt, organiseert u best vooraf hun opvang (het uur van ontslag kan variëren).

Voor een vlot verloop op het dagziekenhuis gelieve het bezoek en de onmiddellijke aanwezigheid van uw begeleider tijdens uw verblijf te beperken.

Preoperatieve consultatie

Voor uw preoperatieve onderzoeken kunt u zelf kiezen op welke manier u die wenst te laten afnemen:

Op de preoperatieve consultatie binnen het ziekenhuis.

 • AalstDoorlopende consultatie van 9u00 tot 17u30 (X-2). Telefonische afspraak: 053 72 40 50
 • Asse: Doorlopende consultatie van 9u00 tot 17u30 (1ste verdiep, info aan onthaal). Telefonische afspraak: 02 300 60 89

Bij  uw huisarts

 • Onderzoeken op vraag van de behandelende arts ( EKG, Labo, longfoto). Deze resultaten brengt u zeker mee de dag van uw opname
 • Preoperatieve vragenlijst invullen door uzelf of uw huisarts.

Belangrijk: De toestemmingsverklaring anesthesie (laatste pagina van de preoperatieve vragenlijst) te ondertekenen door uzelf ! Bij kinderen jonger dan 18 jaar moet deze verklaring ondertekend worden door een ouder of een wettelijke vertrouwenspersoon.

De dag van de ingreep

 Als u de dag voor de ingreep ziek bent of koorts hebt, verwittig dan telefonisch het chirurgisch dagziekenhuis vóór 16u.

Wij vragen u om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn zodat de planning kan gerespecteerd worden. Indien u niet kan aanwezig zijn gelieve het secretariaat van uw behandelende arts te verwittigen of op de dag zelf het chirurgisch dagziekenhuis:

 • Aalst: 053 72 41 25
 • Asse: 02 300 61 90
 • Ninove: 054 31 21 05

U leest uw identiteitskaart in bij de inschrijvingskiosken, hier krijgt u een volgnummer voor uw inschrijving aan de opnamedienst. Daarna begeeft u zich met uw patiëntenklevers naar het dagziekenhuis:

 • Aalst: X3 Noord (3e verdieping X-blok)
 • Asse: 1ste verdiep
 • Ninove: 2de verdiep

Wat brengt u mee?

 • identiteitskaart
 • bloedgroepkaart (indien in uw bezit)
 • aansluitingskaart/formulieren van uw hospitalisatieverzekering
 • bij opname ten gevolge van een arbeidsongeval: naam van uw werkgever, polis verzekering
 • verwijsbrief behandelende arts (indien in uw bezit) met de reden van uw opname en uw medische voorgeschiedenis
 • attest en formulieren die moeten ingevuld worden: mutualiteit, werkonbekwaamheid… (Spreek de verpleegkundige hierover aan bij uw opname)
 • lijst met thuismedicatie + medicatie in de verpakking
 • Uw toestemmingsverklaring, als die nog niet in ons bezit is

Zeker niet meebrengen: juwelen, waardevolle voorwerpen, geld

Wat mag wel? Wat mag niet?

 • U dient NUCHTER naar het ziekenhuis te komen. Dit wil zeggen: u eet en/of drinkt NIETS meer vanaf middernacht (u drinkt ook geen water) tenzij u uitdrukkelijk andere instructies krijgt.
 • Tanden poetsen mag wel.
 • Roken is verboden vanaf 24 uur voor de ingreep.

Besteed de nodige aandacht aan lichaamshygiëne

 • Neem een bad of een douche de ochtend van de ingreep!
 • De te opereren lichaamsstreek mag u eventueel de avond voor de ingreep ontharen. Gebruik hiervoor een ladyshave of tondeuse, gebruik in géén geval een scheermesje. Verwijder alle make-up, nagellak, gelnagels, haarspelden, piercings.

Hoe verloopt uw opname?

Vóór de ingreep

 • Bij aankomst op dagziekenhuis wordt u begeleid naar uw kamer. U krijgt ook info over de dagindeling.
 • De verpleegkundige komt in de loop van de dag (afhankelijk van uur van uw ingreep of onderzoek) bij u langs voor de voorbereiding. Op dat moment wordt het uur waarop uw ingreep of onderzoek is gepland, meegedeeld.
 • Het tijdstip waarop u werkelijk naar operatiekwartier gebracht wordt kan altijd verschillen van het planningsuur.
 • Gemiddeld verblijft u een drietal uur in het operatiekwartier en de ontwaakzaal voor observatie. Hier is geen bezoek toegelaten.

Na de ingreep

 • Na ontslag uit de ontwaakzaal verblijft u nog enkele uren op het dagziekenhuis.
 • Na een algemene narcose wordt eerst water toegediend, eventueel yoghurt. Een licht verteerbare maaltijd gebruikt u het best thuis (dit om misselijkheid na de ingreep te voorkomen).

Ontslag

Uw behandelende arts en/of anesthesist komt bij u langs alvorens u het ziekenhuis mag verlaten. In uitzonderlijke gevallen kan uw arts beslissen dat een aansluitende opname noodzakelijk is.

Alle documenten (attesten/werk) dienen door de behandelende arts ingevuld te worden. Bij uw ontslag meldt u zich aan de verpleegpost. U krijgt mee:

 • ontslagbrief voor uw huisarts
 • pijnmedicatie voor de eerste 24u
 • afspraak voor controle raadpleging
 • eventueel verzekeringspapieren en attesten voor het werk die voor de ingreep werden afgegeven
 • eventueel attesten voor thuisverpleging, kinesitherapie, …

U zal gevraagd worden om een ontslagverklaring te ondertekenen. Die vindt u in de brochure, die u onderaan deze webpagina kunt downloaden.

De eerste 24u na ontslag…

Mag u:

 • niet alleen thuis zijn! Een volwassene blijft in uw omgeving en kan zo  nodig de huisarts of het ziekenhuis verwittigen in geval van problemen
 • geen voertuig besturen
 • geen machines besturen of bedienen
 • geen belangrijke beslissingen nemen of documenten ondertekenen, in het bijzonder documenten van wettelijke aard
 • geen alcohol drinken
 • geen kalmeermiddelen nemen tenzij ze u uitdrukkelijk door de anesthesist werden voorgeschreven.

Contactgegevens

Dagziekenhuis Campus Aalst (X3Noord)  - Moorselbaan 169 - 9300 Aalst

 • Tel.: 053 72 41 25
 • Openingsuren: Ma tot vrij: van 7u tot 20u

Dagziekenhuis Campus Asse - Bloklaan 6 - 1730 Asse

 • Tel.: 02 300 62 90
 • Openingsuren: Ma tot vrij: van 7u tot 20u

Dagziekenhuis Campus Ninove - Biezenstraat 2 - 9400 Ninove

 • Tel.: 054 31 21 05
 • Openingsuren: Ma tot vrij: van 7u tot 18u