Palliatieve zorgverlening: hoe zien we dat?

Dokter An Vancleef, voorzitter van de palliatieve stuurgroep van het OLV Ziekenhuis: “Als de kans op definitieve genezing niet meer aanwezig is, kunnen patiënten (niet-gehospitaliseerd of opgenomen in een verpleegafdeling) en hun naasten vragen om het Palliatief Support Team in te schakelen.”

Het Palliatief Support Team probeert samen met de andere hulpverleners extra aandacht te besteden aan de palliatieve patiënt en zijn naasten. Het bieden van een menswaardig en kwaliteitsvol leven staat hierbij centraal.

Het Palliatief Support Team bestaat uit artsen met een specialisatie in palliatieve zorg, psychologen en verpleegkundig specialisten. Terwijl de artsen zich voornamelijk toeleggen op de medische behandeling kan de patiënt bij de andere zorgverleners terecht voor tal van bijkomende zorgen en bekommernissen. Dikwijls hebben deze patiënten heel wat vragen over hun naderend levenseinde. Tijdige en begrijpelijke informatie helpt hen vaak om hun angsten en wensen hieromtrent te kaderen en te kanaliseren. Het team zorgt dus voor de fysieke, emotionele, sociale en spirituele begeleiding van de patiënt en zijn naasten.

Het OLV Ziekenhuis heeft de palliatieve zorgverlening goed gestructureerd en voorziet in regelmatig overleg en opleiding van de medewerkers. Jaarlijks wordt er een symposium georganiseerd waarin telkens een bepaald onderwerp in verband met palliatieve zorg meer in detail belicht wordt.

Dokter An Vancleef: “Wij willen de patiënt de best mogelijke levenskwaliteit bieden. Ook als de medische behandeling geen genezing meer kan brengen, blijven wij de verzorging voortzetten: we laten onze patiënt niet aan zijn lot over. Naargelang de fase waarin de patiënt zich bevindt, winnen emotionele en spirituele begeleiding aan belang binnen de palliatieve zorg die wij bieden.”

Het levenseinde bespreekbaar maken

Een brochure kan nooit een goed gesprek vervangen. Daarom adviseren wij om na lectuur van onderstaande brochure ook een gesprek aan te vragen.

Brochure "Het levenseinde bespreekbaar maken. Informatie voor patiënten en familie", met o.a. informatie over:

  • Palliatieve zorg
  • Het niet starten of stoppen van levensverlengde behandelingen
  • Palliatieve sedatie/verdoving
  • Euthanasie

U kent deze brochure hieronder downloaden.

PE brochure Het levenseinde bespreekbaar maken

Daarnaast heeft het OLV Ziekenhuis op de campus Asse ook een Palliatieve Zorgeenheid "De Rank" waar patiënten voor wie de medische behandeling is stopgezet, in de laatste fase van hun leven verblijven.

Info voor nabestaanden