Patiënten- en lotgenotenverenigingen

OLV Patiëntenplatform - opstartvergadering 18 februari 2018

Het OLV Ziekenhuis erkent de rol van patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen en lotgenotencontacten in het genezings- en verwerkingsproces. Het uitwisselen van ervaringen en tips is zowel voor patiënten als hun naasten vaak van groot belang.

Op 8 februari 2018 tekenden elf organisaties en het OLV Ziekenhuis een charter met hun intentie om nauw samen te werken. Het is de intentie om de samenwerking met deze organiaties ook te formaliseren in evenveel overeenkomsten, waarbij ook de relevante medische diensten van het OLV Ziekenhuis worden betrokken. Ondertussen groeide de groep verder aan. Momenteel zijn volgende organisaties vertegenwoordigd (in alfabetische volgorde):  BorstkankerMAN, CIB-Liga, COPD vzw, Diabetesliga, Harva, Hodgkin en non-Hodgkin, Kom op tegen kanker, LenaBeau, MDS Contactgroep, Neovida, NET & MEN kanker, OVG, Prolong, RA Liga, Spijs Contactgroep, Stoma Ilco en Talk Blue Vlaanderen.

In alfabetische volgorde:

 • BorstkankerMAN wil het denkbeeld dat borstkanker louter een vrouwenziekte is, corrigeren en wil vooral mannen bewust maken dat bij vaststelling van de symptomen het belangrijk is om een arts te raadplegen: "hoe sneller ontdekt, hoe meer kans op een goede afloop"
 • De CIB-Liga is een vereniging voor patiënten met chronisch inflammatoire bindweefselziekten: lupus, sclerodermie, Sjögren-syndroom, poly- en dermatomyositis, vasculatitis, MCTD.
 • COPD vzw komt op voor de belangen van patiënten met COPD of voluit: chronisch obstructief longlijden, een chronische longziekte die gekenmerkt wordt door luchtwegontsteking, luchtwegvernauwing en afbraak van het longweefsel.
 • De Diabetesliga heeft een aparte afdeling voor de regio Aalst-Ninove-Geraardsbergen, met wie het OLV Ziekenhuis nauw samenwerkt.
 • HARVA, de HARt Vereniging Aalst, is een vereniging , wiens werking specifiek voor hartpatiënten van het OLV Ziekenhuis is opgebouwd. (Klik hier voor de folder van HARVA)
 • Hodgkin en non-Hodgkin vzw is een vereniging van patiënten met lymfeklierkanker (Hodgkin en non-Hodgkin) die elkaar willen steunen in hun beleving als kankerpatiënt.
 • Het OLV Ziekenhuis volgt voor kankerbestrijding altijd een multidisciplinaire aanpak, waarbij verschillende medische diensten betrokken zijn. Het OLV Ziekenhuis en de betrokken diensten werken nauw samen met belangrijke overkoepelende verenigingen voor kankerpatiënten: Kom Op Tegen Kanker.
 • LenaBeau is een lotgenotengroep voor borstkankerpatiënten uit de Denderregio, die aangesloten is bij Borstkanker Vlaanderen. Deze vereniging werkt actief samen met de OLV Borstkliniek, ondersteund door ons Oncologisch Psycho-Sociaal Team (OPST) en onze collega's van het ASZ (Aalst) en AZ Sint-Blasius (Dendermonde).
 • De MDS Contactgroep richt zich tot personen met myleodysplastische syndromen (bloed- en beenmergaandoeningen).  De MDSCG wil een vereniging zijn waarin lotgenoten het voor elkaar opnemen.
 • Neovida is de vereniging door en voor mensen die, na blaaskanker, leven met een vervangblaas/neoblaas.
 • NET & MEN kanker is een vereniging voor personen met neuro-endocriene tumoren (NET) en multipele endocriene neoplasie (MEN), twee zeldzame aandoeningen waardoor de getroffen personen zich vaak niet (h)erkend voelen. Deze vereniging wil praktische en psychosociale steun bieden
 • OVG, of voluit de Oost-Vlaamse Vereniging voor Gelaryngectomeerden, wil morele en sociale steun verlenen aan gelaryngectomeerden (stembandlonzen) en tracheotomiepatiënten, hun naasten en nabestaanden met een onbeperkt gratis dienstbetoon.
 • Prolong VZW is een initiatief van en voor mensen met longkanker of longvlieskanker (mesothelioom) en hun naasten, die elkaar willen steunen en die het contact tussen lotgenoten willen stimuleren door het organiseren van diverse activiteiten. Zij zijn actief over heel Vlaanderen.
 • De RA Liga is een vereniging van patiënten en lotgenoten met reumatoïde artritis die tot deel heeft om informatie te verstrekken over het medische aspect van deze aandoening als over de sociale impact voor de patiënt en zijn omgeving.
 • Spijs is een contactgroep voor mensen die leven met maag- en/ of slokdarmkanker
 • Stoma Ilco is een lotgenotenvereniging van, voor en door stomadragers. Stomapatiënten hebben een kunstmatige uitgang van de dikke darm, de dunne darm of van de blaas en Stoma Ilco wil deze mensen opvangen, helpen en begeleiden om terug een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden.
 • Talk Blue Vlaanderen  is een patiëntenvereniging van en voor mannen en vrouwen met darmkanker, hun partners en zorgverleners. Naast professionele zorgverlening kan lotgenotencontact immers een onmisbare steun en hulp zijn.

De principes van de beoogde samenwerking zitten vervat in een charter. Vertegenwoordigt u een relevante organisatie, kunt u zich in deze basisprincipes terugvinden en wenst u het charter mee te ondertekenen? Neem dan contact op met onze Manager Patiëntenrelaties (E-mail: patientenrelaties@olvz-aalst.be) 

 

OLV Patiëntenplatform - Het Charter van de Patiënt

In het OLV Ziekenhuis werken bepaalde medische afdelingen ook al intensief samen met andere organisaties. Wij hopen dat zij binnenkort eveneens ons charter ondertekenen.

 • Voor de kankerpatiënten werken we ook samen met de Stichting Tegen Kanker.
 • De OLV Borstkliniek werd ook samen met de volgende nationale lotgenotenverenigingen voor borstkankerpatiënten: Think Pink en Pink Ribbon
 • Kind en Gezin is een belangrijke vereniging voor jonge ouders, met wie onze materniteiten nauw samenwerken.
 • De Crohn-Colitis Ulcerosaverening (CCV) is een lotgenotenvereniging voor patiënten met darmziekten en andere gastro-intestinale problemen. De dienst Gastro-enterologie verwijst regelmatig patiënten naar deze vzw.
 • De dienst Kinder- en jeugdpsychiatrie werkt samen met lotgenotenverenigingen rond bepaalde problematieken: Autisme Centraal Zit Stil (ADHD, ADD) - Eureka Die-'slekti-kus (leerproblemen) en de Gids voor Gezinnen .
 • De dienst Nefrologie-Hypertensie patroneert de VZW Vakantiedialyse, een lotgenotenvereniging voor nierdialysepatiënten van het OLV Ziekenhuis

Via Trefpunt Zelfhulp vindt u een overzicht van de erkende zelfhulpgroepen in Vlaanderen. Ook op de website van het Vlaams Patiëntenplatform is deze informatie te vinden. Aarzel niet om ook uw behandelende arts te vragen naar patiëntenvereniging die voor u relevant kunnen zijn.