Infobrochures

Inhoudstafel

Het OLV Ziekenhuis wil patiënten volledig en helder informeren over ziektebeelden, onderzoeken en behandelingen, zodat zij zelf kunnen mee beslissen over hun gezondheid.

Daartoe hebben wij meer dan 600 informatiebrochures ontwikkeld.

  • Elke medische dienst geeft hun brochures weer op hun webpagina.
  • Je kan een brochure ook via de zoekfunctie terug vinden. Vul het onderwerp in en de zoekmachine toont je de gewenste brochure.
  • Op deze centrale webpagina vind je een overzicht per medische dienst. 
  • De brochures van de ondersteunende paramedische diensten kan je via een van de volgende links bereiken: Revalidatie - Dieet - Logopedie - Oncologisch Support Team (OST) - Sociale dienst

Afdelingsbrochures verpleegeenheden

Algemene heelkunde

Anesthesiologie - Preoperatieve raadpleging - Pijncentrum

Borstkliniek

Cardiale heelkunde

Cardiologie

Cardiac Care Unit (CCU)

Diabetologie-Endocrinologie-Diabetesvoetkliniek

Fysische geneeskunde & Revalidatie

Gastro-enterologie

Geriatrie

Gynaecologie-Verloskunde-Materniteit

Hematologie

Kindergeneeskunde-Pediatrie

Medische beeldvorming

Mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde (MKA)

Nefrologie

Neurochirurgie

Neurologie

Neus-, keel- en oorziekten (NKO)

Nucleaire geneeskunde & PET Centrum Zuid-Oost Vlaanderen

Ombudsdienst OLV

Oogziekten - Ofthalmologie

Orthopedie

Pijnkliniek

Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Pneumologie - Longziekten

Psychiatrie

Radiotherapie

Reumatologie

Urgentiegeneeskunde - Spoeddienst

Urologie

Vaat- en thoraxheelkunde