PatiëntenServicePunt

Inhoudstafel
Aan het PatiëntenServicePunt krijgen patiënten alle informatie die ze zoeken

Het OLV Ziekenhuis wil zijn patiënten zo goed mogelijk informeren over alles wat er komt kijken bij een bezoek (consultatie, onderzoek, dagziekenhuis of hospitalisatie) aan het ziekenhuis.

Uiteraard kan u bij uw behandelende arts, op deze website of aan de onthaal-/inschrijfbalies terecht voor veel informatie.
Maar soms vergt een vraag een uitgebreid antwoord, terwijl er andere patiënten in de rij staan om zich in te schrijven. Andere vragen vereisen dan weer de nodige discretie om ze te beantwoorden.

Daarom is er in de inkomhal van campus Aalst het PatiëntenServicePunt (PSP), waar een medewerker u in alle rust en privacy de nodige informatie kunnen geven aangaande vragen over uw administratieve voorbereiding voor een hospitalisatie/dagziekenhuis.

Waarvoor kunt u hier terecht?

  • Toelichting over de documenten die u ondertekent bij een hospitalisatie/dagkliniek. Op het Patiënten Service Punt kan u in alle rust worden geïnformeerd over WAT u tekent. Dit gaat over uw kamerkeuze en extra kosten die eventueel op uw factuur kunnen staan.
  • Hospitalisatieverzekering. Welke stappen dient u te ondernemen voor uw opname in het ziekenhuis? Onze medewerker zal met u de stappen overlopen die u moet ondernemen om uw aangifte te vervolledigen bij uw hospitalisatieverzekeraar.
  • Kostprijs. Hoeveel kan een hospitalisatie/dagkliniek mij kosten?
  • MyNexuzHealth. Een beveiligde webapplicatie en app waarmee u toegang krijgt tot uw persoonlijk patiëntendossier. Een medewerker helpt u graag op weg.  
  • GDPR. Hoe verwerkt het ziekenhuis mijn persoonlijke gegevens conform de nieuwe GDPR- en privacyregelgeving? Ook hiervoor kan u terecht voor al uw vragen en bijkomende info. 

Het grote voordeel van dit Service Punt is dat u in alle rust en privacy elke vraag kan stellen betreffende uw administratieve voorbereiding voor uw hospitalisatie/dagkliniek. Onze medewerker zal alles in het werk stellen om u een antwoord te bieden.

Waar vindt u het PatiëntenServicePunt?

Indien u wenst gebruik te maken van het PatiëntenServicePunt, kan u zich wenden tot de onthaalbalie of de inschrijvingsbalie. Onze medewerkers wijzen u de weg.  
U kan zich ook rechtstreeks wenden tot het Patiëntenservicepunt. Deze bevindt zich op X-2 (dezelfde verdieping van de algemene onthaalbalies - als u voor de registratiebaliesstaat, bevindt het Patiëntenservicepunt zich rechts van u).

Contact