Bereikbaarheid

Parkings in de omgeving van OLV Asse

Nieuwe verkeerssituatie rond Campus Asse vanaf midden september 2023

  • In Hofveld en het gedeelte Muurveld tussen Boekfos en Arsenaalstraat richtte het bestuur een woonerf in. Daar is de straat van iedereen en geldt een snelheidsbeperking van 20 km/u. Beide straten zijn doodlopend en dus vrij van doorgaand verkeer.
  • Muurveld en Bloklaan zijn enkele richting voor gemotoriseerd verkeer. Voor Muurveld is dat richting Boekfos, voor Bloklaan rijdt het verkeer richting Nieuwstraat. Beide straten worden ook fietsstraten waardoor de snelheid maximaal 30 km/u bedraagt en fietsers niet ingehaald mogen worden. Fietsers die in dezelfde richting als gemotoriseerd verkeer rijden, dienen via de fietsstraat te rijden. Fietsers die tegen de rijrichting in rijden, moeten gebruikmaken van de gescheiden fietspaden.
  • De bussen van De Lijn (lijn 65 en 213) volgen een andere route dan voorheen. Ze blijven wel het ziekenhuis bedienen. Komende van Ternat rijden ze via Muurveld, Bloklaan en Nieuwstraat verder richting Asse-centrum en station. Vanuit Brussel via Boekfos, Bloklaan en Nieuwstraat naar Ternat. De lijn 214 rijdt net zoals de vernieuwde lijn 20 via de N9. Wie naar het OLV moet, kan aan de Nieuwstraat afstappen of overstappen op lijnen 65 of 213 aan de haltes Belvedere en Station.

 

Verminderde mobiliteit?

Bezoekuren

LET OP: Er gelden nog altijd specifieke regelingen voor bezoek, en dit omwille van covid-19. Contacteer het secretariaat van de medische dienst of de verpleegeenheid die u wil bezoeken voor meer details, of bij twijfel. Of kijk steeds op de beginpagina van deze website voor de meest recente afspraken (Hieronder vindt u enkel de bezoekregeling die van toepassing is in niet-covidperioden).

De algemene bezoekuren op CAMPUS ASSE zijn:

– doorlopend van 14 uur tot 20 uur.

Enkele hospitalisatiediensten op Campus Asse hebben bijzondere bezoekuren:

Materniteit Campus Asse

  • Partner altijd welkom.
  • Andere bezoekers: enkel tussen 16 en 19 uur, maximum 2 bezoekers per dag, gedurende maximum 1 uur

Palliatieve zorgeenheid De Rank: Familie en naastbestaanden kunnen 24 uur op 24 uur op bezoek komen.

PAAZ (psychiatrie), Campus Asse:

  • dagelijks van 18 uur tot 20 uur.
  • weekend en feestdagen van 14 uur tot 16 uur en van 18 uur tot 20 uur.

Bezoekuren Mortuarium, Campus Asse:

- van maandag tot en met vrijdag: van 10 uur tot 11 uur, van 15 uur tot 16 uur en van 18 uur tot 19.30 uur.

- in het weekend en op feestdagen:  van 14 uur tot 16 uur.

Adres: Bloklaan 5 - 1730 Asse

Als u een overledene wenst te begroeten, meldt u zich aan het Onthaal.

Op de begroetingskaart, die zich in het mortuarium bevindt, kunnen familieleden en vrienden van de overledene een kort bericht van medeleven noteren. Deze kaart wordt nadien via de begrafenisondernemer aan de familie bezorgd.

Let op: onderstaande regeling geldt in "normale omstandigheden". Omwille van covid-19 is deze regeling aan veranderingen onderhevig. Raadpleeg daarom de covid-19-bezoekersbrochure.

Parking

Campus Asse heeft helaas geen eigen parking voor bezoekers, al zoekt het OLV Ziekenhuis wel naar oplossingen voor de nabije toekomst.

U kan gratis parkeren op parking Boekfos, parking Gildenhof en parking Huyneghem - alle drie op 5 minuten wandelen van de ingang van Campus Asse. Alle andere parkeermogelijkheden in het centrum van Asse zijn betalend, dus ook in de omliggende straten van het ziekenhuis.

Patiënten die moeilijk stappen, kunnen ervoor opteren om met het openbaar vervoer te komen. Er is een bushalte aan de inkom van het ziekenhuis. Een alternatief is om met een chauffeur naar het ziekenhuis te komen; er is immers een park-and-ride zone ingericht aan de inkom.

Grondplan Campus Asse

Grondplan

Op het grondplan van Campus Asse vind je de verschillende blokken/gebouwen op de campus. Zo kan je zien welke letter naar welk gebouw verwijst.

Deze letters dienen enkel voor een algemene oriëntatie. Wij zetten je op weg naar je afspraak via een routesysteem, dat door onze patiënten en bezoekers sterk wordt gewaardeerd.

Uiteraard helpen onze medewerkers van de Onthaaldienst je ook graag verder.

WiFi

OLV draadloos netwerk voor patiënten en bezoekers - Campus Asse