Prijsindicaties

De prijsindicaties van onderstaande ingrepen worden u louter ter informatieve titel verstrekt, zonder dat deze berekening enige verbintenis in hoofde van het OLV Ziekenhuis creëert. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan immers om meerdere redenen verschillend zijn. In geen geval kunnen daarom ook rechten ontleend worden aan deze gesimuleerde prijsindicatie; het resultaat van de berekening geldt derhalve niet als een bindende afspraak.

De prijsindicatie is gebaseerd op een ”standaard” ingreep zonder complicaties en op basis van een gemiddelde verblijfsduur. De prijsindicatie omvat enkel de kosten van de (dag)opname waarin de heelkundige ingreep plaatsvindt. De kosten van preoperatieve vooronderzoeken en postoperatieve controleraadplegingen zijn hier niet in vervat. De rubriek honoraria omvat het honorarium en het ereloon van de behandelende specialisten. Indien van toepassing zijn hierin ook de erelonen van de anesthesist, de paramedici ((kinesist, …) en kosten van medisch technische onderzoeken (klinische biologie, medische beeldvorming, …) opgenomen.

De beschikbare prijsindicaties zijn gerangschikt volgens de medische dienst waar de ingreep of behandeling plaatsvindt.

  • Algemene heelkunde
  • Gastro-enterologie
  • Gynaecologie
  • Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde
  • Neus-, Keel- en Oorziekten
  • Oogziekten
  • Orthopedie
  • Urologie

Het Klinisch Laboratorium van het OLV Ziekenhuis publiceert ook een prijslijst van de laboratoriumanalyses waarvoor geen tegemoetkoming of terugbetaling door het Riziv is voorzien. U kunt die via deze link raadplegen.

Algemene heelkunde

Prijsraming verwijderen van de galblaas, zonder beeldvorming

Prijsraming herniografie-liesbreuk bilateraal - daghospitalisatie

Prijsraming herniografie - liesbreuk bilateraal - klassieke hospitalisatie

Prijsraming herniografie - liesbreuk - unilateraal - daghospitalisatie

Prijsraming herniografie - liesbreuk - unilateraal - klassieke hospitalisatie

Prijsraming appendectromie met klassieke hospitalisatie

Gastro-enterologie

Prijsraming coloscopie

Gynaecologie-Verloskunde

Bevalling met epidurale

Bevalling zonder epidurale

Prijsraming bevalling met keizersnede

Prijsraming hysterectomie

Mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde

Prijsraming extractie van twee wijsheidstanden

Prijsraming extractie van vier wijsheidstanden

Neus-, keel-en oorziekten

Prijsraming adenoïdectomie en-of amygdalectomie bij kinderen

Prijsraming adenoïdectomie en-of amygdalectomie met drain bij kinderen

Prijsraming transtympanale drainage met anesthesie

Oogziekten

Prijsraming cataractingreep met lensimplant

Orthopedie

Prijsraming totale knieprothese (excl. revisies)

Prijsraming totale heupprothese (excl. revisies)

Prijsraming meniscusoperatie

Prijsraming vrijmaken van het handwortelkanaal, met anesthesie

Urologie

Prijsraming endoscopische resectie van de prostaat