Sociale dienst

De sociale dienst van het OLV Ziekenhuis is er zowel voor de patiënt als voor hun familie, dit zowel tijdens hospitalisatie als ambulant.

Wij komen langs wanneer u als patiënt vragen heeft of problemen verwacht. Verder komen wij ook op vraag van een arts of andere zorgverlener, indien zij menen dat onze dienst u behulpzaam kan zijn.

Een gesprek met ons is gratis en zit vervat in het algemene zorgaanbod van het ziekenhuis.

Meer info vindt u in onze brochure, die u onderaan deze webpagina kunt downloaden.


Hieronder volgen de telefoonnummers van de sociale diensten per afdeling (in alfabetische volgorde)

 • Algemene heelkunde: 053 72 48 90
 • Asse (behalve Geriatrie en Psychiatrie): 02 300 60 88)
 • Cardiologie: 053 72 47 49
 • Cardiovasculaire en thoracale heelkunde: 053 72 44 38
 • Dialyse, nefrologie: 053 72 43 17
 • Endocrinologie-Diabetologie: 053 72 43 17
 • Fysische revalidatie: 053 72 42 70
 • Gastro-enterologie: 053 72 79 21
 • Geriatrie Campus Aalst: 053 72 49 98
 • Geriatrie Campus Asse: 02 300 60 87
 • Gynaecologie: 053 72 48 95
 • Intensieve Zorgen: 053 72 72 48 95
 • Kindergeneeskunde: 053 72 72 48 95
 • Materniteit/Neonatalogie: 053 72 48 95
 • Nefrologie: 053 72 43 17
 • Neurochirurgie: 053 72 48 90
 • Neurologie: 053 72 42 70
 • Oncologie: 053 72 44 79
 • Orthopedie: 053 72 86 29
 • Orthogeriatrie: 053 72 46 94
 • Pijncentrum: 053 72 87 50
 • Pneumologie: 053 72 48 95
 • Psychiatrie Campus Aalst: 053 72 88 64
 • Psychiatrie Campus Asse: 02 300 60 10
 • Reumatologie: 053 72 87 64
 • Short-stay: 053 72 48 90
 • Urologie: 053 72 48 90
 • Voetkliniek: 053 72 43 17

Het OLV Ziekenhuis heeft zich geëngageerd om mee te werken aan het WeGoToWork-project (of het Move On-project) van het Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB). GTB is een organisatie die gespecialiseerd is in het zoeken naar een passende tewerkstelling voor mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblematiek

Sociale dienst brochure