Sociale dienst

Sociale dienst brochure

De sociale dienst van het OLV Ziekenhuis is er zowel voor de patiënt als voor hun familie, dit zowel tijdens hospitalisatie als ambulant.

Wij komen langs wanneer u als patiënt vragen heeft of problemen verwacht. Verder komen wij ook op vraag van een arts of andere zorgverlener, indien zij menen dat onze dienst u behulpzaam kan zijn.

Een gesprek met ons is gratis en zit vervat in het algemene zorgaanbod van het ziekenhuis.

Meer info vindt u in onze brochure, die u onderaan deze webpagina kunt downloaden.


Hieronder volgen de telefoonnummers van de sociale diensten per afdeling (in alfabetische volgorde)

 • Algemene heelkunde: 053 72 48 90
 • Asse (behalve Geriatrie en Psychiatrie): 02 300 60 88)
 • Cardiologie: 053 72 47 49
 • Cardiovasculaire en thoracale heelkunde: 053 72 44 38
 • Dialyse, nefrologie: 053 72 43 17
 • Endocrinologie-Diabetologie: 053 72 43 17
 • Fysische revalidatie: 053 72 42 70
 • Gastro-enterologie: 053 72 79 21
 • Geriatrie Campus Aalst: 053 72 49 98
 • Geriatrie Campus Asse: 02 300 60 87
 • Gynaecologie: 053 72 48 95
 • Intensieve Zorgen: 053 72 72 48 95
 • Kindergeneeskunde: 053 72 72 48 95
 • Materniteit/Neonatalogie: 053 72 48 95
 • Nefrologie: 053 72 43 17
 • Neurochirurgie: 053 72 48 90
 • Neurologie: 053 72 42 70
 • Oncologie: 053 72 44 79
 • Orthopedie: 053 72 86 29
 • Orthogeriatrie: 053 72 46 94
 • Pijncentrum: 053 72 87 50
 • Pneumologie: 053 72 48 95
 • Psychiatrie Campus Aalst: 053 72 88 64
 • Psychiatrie Campus Asse: 02 300 60 10
 • Reumatologie: 053 72 87 64
 • Short-stay: 053 72 48 90
 • Urologie: 053 72 48 90
 • Voetkliniek: 053 72 43 17

Het OLV Ziekenhuis heeft zich geëngageerd om mee te werken aan het WeGoToWork-project (of het Move On-project) van het Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB). GTB is een organisatie die gespecialiseerd is in het zoeken naar een passende tewerkstelling voor mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblematiek.

Meer info vindt u op de BelRai-website van de Belgische overheid.  BelRAI© gericht op elke burger die zorgnoden heeft, alsook zijn naasten en mantelzorgers. Het systeem helpt de zorgverleners en zorgorganisaties om de juiste beslissingen te nemen en zorg, aangepast aan de noden en wensen van de burger, te voorzien. (Je kan ook het BelRAI-infofilmpje bekijken).