Hoe lees je een ziekenhuisfactuur?

Inhoudstafel

Een wettelijk vastgelegd model

Bepaalde medische handelingen waarvoor geen hospitalisatie met overnachting nodig is, worden aangerekend als consultatie (met een ambulante factuur) terwijl andere via een dagziekenhuisfactuur worden verrekend. Of de medische handeling met een ambulante of een dagziekenhuisfactuur wordt aangerekend, wordt bepaald door de Riziv-nomenclatuur voor de bewuste handeling. Riziv heeft een limitatieve lijst van prestaties opgesteld die als dagziekenhuisfactuur mogen aangerekend worden. Het kan gebeuren dat u als patiënt bij opname wordt ingeschreven voor het dagziekenhuis, en toch een ambulante factuur ontvangt: dit komt dan doordat er uiteindelijk geen medische prestatie werd geleverd die op de limitatieve Riziv-lijst voorkwam.

Het model van een ziekenhuisfactuur is wettelijk vastgelegd en bevat een heleboel informatie. Hieronder volgen een aantal voorbeeldfacturen waarbij u bij elke rubriek enige toelichting vindt. Zo krijgt u een beter inzicht in wat er is aangerekend, en wat u als patiënt zelf nog dient te betalen.

Voorbeeld ambulante factuur (consultatie)

Voorbeeld ambulante factuur consultatie met groen attest

Voorbeeld factuur hospitalisatie

Voorbeeld factuur hospitalisatie zonder supplement

Voorbeeld factuur dagkliniek

Vragen (uw factuur, invorderingen, afbetalingsplannen,...)? Wij helpen u graag verder

  • Voor vragen in verband met uw factuur kunt u tijdens de kantooruren (van 9 tot 17u) contact opnemen met de dienst Facturatie T. 053 72 41 30 of E-mail: facturatie@olvz-aalst.be.
  • Voor vragen betreffende invorderingen, afbetalingsplannen,... kunt u tijdens dezelfde uren terecht bij de dienst Debiteuren (T. 053 72 48 10 - F. 053 72 46 30 - E. debiteuren@olvz-aalst.be)
  • Het OLV Ziekenhuis wil zijn patiënten zo goed mogelijk informeren over alles wat er komt kijken bij een bezoek aan het ziekenhuis. Uiteraard kunt u bij uw behandelende arts of op deze website terecht voor heel veel informatie. Ook aan de inschrijfbalies kunt u veel informatie krijgen. Maar soms vergt een vraag een uitgebreid antwoord, terwijl er andere patiënten in de rij staan om zich in te schrijven. Andere vragen vereisen dan weer de nodige discretie om ze te beantwoorden. Daarom is er nu in de inkomhal van campus Aalst een PatiëntenServicePunt, waar wij u in alle rust de nodige informatie geven. Wenst u gebruikt te maken van het PatiëntenServicePunt, contacteer dan de bediende aan de onthaaldesk.