Zorg voor 75-plussers

Bij alle 75-plussers, opgenomen in het ziekenhuis, wordt een geriatrisch risicoprofiel bepaald. Wanneer dit risicoprofiel positief is, wordt een uitgebreide geriatrische evaluatie afgenomen. Deze omvat de sociale situatie van de patiënt, voedingstoestand, cognitieve toestand van de patiënt, valproblematiek, pijnproblematiek,  diabetes, osteoporose, …

Het Geriatrisch Support Team geeft advies aan het behandelend team. Bedoeling is de geriatrische problematiek te detecteren, advies te geven en de geriatrische zorgcultuur te verspreiden naar alle 75-plussers, opgenomen in het ziekenhuis.

Het Geriatrisch Support Team is bereikbaar elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur op T. 053 72 46 94 of 053 72 87 49.