Symposia en infosessies voor verwijzers - Agenda

Inhoudstafel

OLV Robotic Week 5-15 december 2022

Ontdek het volledige programma via onderstaande knop!

Eskulaap 2022-2023

Eskulaap is het navormingsprogramma voor artsen, waarmee het OLV Ziekenhuis al een jarenlange traditie heeft opgebouwd. Elke sessie van Eskulaap is gepland op de eerste dinsdag van de maand, en start om 21u.

Voor het huidige werkjaar staan de volgende activiteiten nog op stapel:

Zaterdag 26 november 2022 (8u30-12u) - OLV Ateljee

  • Casussen Endocrinologie. Wat zou u doen? Dr. Frank Nobels en collega’s, Endocrinologie-Diabetologie
  • Casussen Pneumologie. Wat zou u doen? Dr. Piet Vercauter en Dr. Elke Hardeman, Pneumologie
  • Casussen Muskulo-skeletale beeldvorming. Wat zou u doen? Dr. Ruben Vanheste, Medische Beeldvorming

Dinsdag 06 december 2022 (20u30)
“t Is reuma! (... toch?)"
Dr. Tom Zwaenepoel,  Reumatologie

Dinsdag 7 februari 2023 (20u30)
“TBC: terug van nooit weggeweest”

  • Dr. Inge Muylle, Pneumologie
  • Dr. Hans De Beenhouwer, Laboratorium Microbiologie

Dinsdag 07 maart 2023 (20u30)
Cardiologie 
Meer informatie volgt

Zaterdag 22 april 2022  (8u30-12u) - OLV Ateljee
Oncologische zorg, voor paramedici (*)

Dinsdag 02 mei 2022 (20u30)
“Obesitas” 
Dr. Inge Van Pottelbergh, Endocrinologie & Diabetologie

(*) Het exacte programma voor dit OLV Ateljee wordt later meegedeeld.

Programma onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen.

 

Omwille van Covid-19, dienen we het aantal ‘fysieke’ deelnemers te beperken, zodat wij binnen de zaal een veilige onderlinge afstand kunnen garanderen. Toch willen we deze formule met live voordrachten in de zalen Guernica behouden. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om over te gaan tot het concept van streaming. 

Aanvraag voor accreditering wordt voor elke sessie ingediend.

Inschrijven kan via e-mail naar kathleen.de.beer@olvz-aalst.be.  Als u opteert om het programma online te volgen, dan krijgt u enkele dagen op voorhand de link doorgestuurd , samen met de nodige uitleg. 

Programma Eskulaap 2022-2023

Eskulaap 2022-2023

1 dec 2022 - Intimiteit, seksualiteit en relaties bij vrouwelijke oncologische patiënten

01 DEC 2022 VAN 19u TOT 21u
Spreker: Hilde Toelen – klinisch psycholoog, seksuoloog en relatietherapeut
Locatie: Guernica 1-2-3

Seksualiteit en intimiteit na kanker is een thema dat vaak te weinig besproken wordt. Toch verandert het seksuele leven tijdens en na een kankerbehandeling voor velen. Hilde zet zich graag in om dit thema voor zowel hulpverleners als patiënten makkelijker bespreekbaar te maken.

Inschrijven: kathleen.de.beer@olvz-aalst.be

30 JAN 2023 - Communicatie in de oncologie: Afscheidsrituelen binnen onze samenleving

Datum : Dinsdag 30 januari om 20u00

Sprekers : Eva Vens en Chris Van Kerckhove

Locatie : Guernica 1,2 en 3 (zal ook online te volgen zijn)

Inschrijven: via e-mail naar Kathleen.De.Beer@olvz-aalst.be (accreditatie is aangevraagd)

Korte inhoud

Geboren worden, volwassen worden, trouwen en sterven: het zijn mijlpalen in elk leven. Ze worden niet voor niets als ‘breukmomenten’ benoemd. Ze krijgen vorm in overgangsrituelen, een geheel van acties en rituelen die mensen wereldwijd helpen in het omgaan met deze breukmomenten. 

De dood als één van de 4 belangrijke overgangsmomenten roept sterke gevoelens op. Het is een breukmoment waarbij het leven totaal overhoop gehaald. Men kan dit rationeel een plaats geven maar emotioneel verwerken is nog een andere zaak. In beroepen waarin men werkt met en voor mensen is het erg belangrijk om zich de impact van de dood te realiseren. 

In de lezing lichten we toe hoe de samenleving naar rituelen kijkt, wat actuele noden zijn en hoe rituelen zich kunnen aandienen. Als opstap wordt de universele menselijke behoefte aan overgangsrituelen gekaderd. De focus komt op dood, afscheid nemen en rouw te liggen in de mogelijke verschijningsvormen en voorbeelden. Dit alles doen we aan de hand van een PowerPoint met beeldmateriaal, indien mogelijk film.