Buitenlandse patiënten

Inhoudstafel
Onthaalzone campus Aalst - OLV Ziekenhuis

Als buitenlandse patiënt kunt u in het OLV Ziekenhuis terecht voor al uw medische problemen. 

Bent u een burger uit de Europese Unie?

Tussen de lidstaten van de Europese Unie is er veelal een akkoord waardoor hun burgers die aangesloten zijn bij het sociale zekerheidssysteem van hun lidstaat van oorsprong, ook in België kunnen geholpen worden onder het Belgische systeem voor de sociale zekerheid (Riziv).

 • Heeft u bij uw verblijf in België dringend nood aan medische bijstand? Zorg dat u uw European Health Insurance Card (EHIC) bij de hand heeft. (Zorg er dus ook voor dat u een EHIC aanvraagt vooraleer u naar België vertrekt).
 • Komt u naar het OLV Ziekenhuis voor een geplande behandeling (omdat u bijvoorbeeld op onze bijzondere medische expertise op een bepaald domein een beroep wilt doen)? Contacteer dan op voorhand uw ziekteverzekering of zorgverzekeraar in uw eigen land en vraag naar een document S2. Via dit document wordt u toestemming verleend voor een geplande behandeling in een ander EU- land. U geniet dan van dezelfde vergoedingstarieven als de inwoners van het land waar u behandeld wordt.  Onze dienst IPC biedt u graag hulp aan bij het aanvragen van een S2-document.
 • Meer informatie van de EU-regeling terzake is te vinden op volgende links: (A) en (B).
 • Indien u niet over een EHIC beschikt (bij een dringende opname via de spoeddienst) of indien u niet over een S2 document beschikt (bij een geplande opname) dan zal u steeds gevraagd worden om vooraf een financieel voorschot over te maken. Onze dienst IPC kan u hieromtrent verder informeren.

Komt u van buiten de Europese Unie?

Ook in dit geval is het cruciaal dat u ons vooraf een Guarantee Of Payment (GOP) bezorgt. Onze dienst IPC biedt u graag hulp bij het aanvragen van een GOP bij uw (zorg)verzekering.

 • Indien u niet over een geldige GOP beschikt dan zal u steeds gevraagd worden om ons een financieel voorschot over te maken. Onze dienst IPC kan u hieromtrent verder informeren.

Contacteer ons voor meer informatie

Met bovenstaande informatie hebben wij het algemeen kader willen schetsen. Mogelijk heeft u nog vragen, zoals:

 • Waar haal ik als EU-burger de EHIC (European Health Insurance Card)?
 • Wat is het S2-document en hoe kan ik dat verkrijgen?
 • Wat moet ik doen om een GOP (Guarantee Of Payment) te verkrijgen, en bij wie kan ik daar terecht in mijn land?
 • Als ik toch een voorschot dien te betalen, over welk bedrag gaat het dan? Moet ik dit bedrag op voorhand op rekening van het OLV Ziekenhuis overschrijven?...
 • ...

Voor deze en andere vragen, neem gerust contact op met ons International Patient Center

 • E-mail: ipc@olvz-aalst.be
 • Telefoon: +32 53 72 44 12