CT-scan van de longen

De CT-scan (computer tomografie) is een apparaat waarmee nagegaan wordt of er zichtbare afwijkingen zijn in de borstkas. Met deze techniek is het mogelijk foto's te maken van dwarsdoorsneden van het lichaam. Deze foto's geven meer details dan gewone röntgenfoto's.

De voorbereiding

Meestal moet men nuchter zijn. Er zijn geen verdere speciale voorbereidingen. De medicijnen mag men gewoon in blijven nemen. Bij allergie aan contrastmiddelen moeten bijzondere voorzorgen genomen worden. Het is ongewenst als dit onderzoek wordt uitgevoerd tijdens de zwangerschap vanwege mogelijke schade aan het ongeboren kind.

Het onderzoek

De radioloog voert het onderzoek uit in samenwerking met een röntgenlaborant. Zij bevinden zich tijdens het onderzoek achter een scherm met een raam. De laborant zal vragen op de onderzoektafel plaats te nemen en zal helpen de juiste houding te bepalen. Daarna wordt de tafel op de juiste plaats gebracht. De onderzoekstafel schuift op terwijl de foto's genomen worden. Men kan het apparaat als een soort boog omheen de patiënt zien: alleen het orgaan waarvan de scan genomen wordt, ligt onder deze boog. Het is belangrijk dat de patiënt tijdens de opnames de adem inhoudt.

In sommige gevallen is het nodig om contrastvloeistof via een ader in de arm te spuiten. Deze vloeistof dient om de bloedvaten en organen op de foto beter te kunnen beoordelen. Van deze vloeistof krijgt de patiënt het even warm, wat snel weer wegtrekt. Als er contrastvloeistof gegeven is, is het raadzaam na afloop van het onderzoek veel te drinken. Dit versnelt de uitscheiding van de contrastvloeistof.

Medische beeldvorming brochure CT Algemeen

Medische beeldvorming brochure CT Punctie