Dagziekenhuis Cardiologie

Hartcentrum OLV Aalst - dagziekenhuis Aalst

Het Hartcentrum beschikt over twee locaties waar patiënten opgenomen worden voor onderzoeken/behandelingen in dagopname.

Dit dagziekenhuis bevindt zich op X3-Noord en maakt deel uit van het dagziekenhuis inwendige ziekten.

Hier vinden voornamelijk opnames plaats voor stressechocardiografie, elektrische cardioversie, MIBI-scintigrafie, Ms-CT van de coronairen en hartkatheterisatie.

Ook patienten verwezen vanuit andere ziekenhuizen voor hartkatheterisatie worden hier vaak opgenomen.
 

Hoofdverpleegkundige

  • Mevr. Myriam Van Tittelboom

Bezoekuren

  • Gezien het hier om een daghospitalisatie gaat, wordt er om praktische redenen geen bezoek toegelaten