Erfelijkheid en kanker

Erfelijke factoren

Kanker is een veel voorkomende ziekte: ongeveer 1 persoon op 3 in onze bevolking krijgt in de loop van zijn leven één of andere vorm van kanker. Bij een aantal vormen van kanker spelen erfelijke factoren een rol. Dit betekent dat de kans op het ontstaan van de betreffende kankervorm via erfelijk materiaal, opgeslagen in de genen, door ouders op kinderen wordt doorgegeven. Zo kan bij darm-, borst- en eierstokkanker een erfelijke factor een rol spelen.

Raadpleging menselijke erfelijkheid

Indien u vermoedt dat u erfelijk belast bent of u heeft vragen hieromtrent, dan kan u zich best wenden tot uw behandelende arts. Indien deze het aangewezen vindt, kan hij u doorsturen naar een gespecialiseerde Dienst Menselijke Erfelijkheid.

Prof. dr. Sascha Vermeer, klinisch geneticus aan het Centrum Menselijke Erfelijkheid UZ Leuven, houdt in het OLV Ziekenhuis op regelmatige tijdstippen raadpleging. Wanneer de familiegeschiedenis in deze richting wijst, kan er naar een afwijking in het genetische materiaal worden gezocht via DNA onderzoek. Uw arts kan u hieromtrent verder informeren.