Histaminedrempelbepaling

Wat is een histaminedrempelbepaling?

Soms zijn longklachten afhankelijk van een bepaalde situatie of omgeving. Dit kan worden veroorzaakt door overgevoeligheid van de luchtwegen. Dit wordt “hyperreactiviteit”genoemd. Om na te gaan of uw luchtwegen inderdaad overgevoelig zijn en hoe sterk u reageert, laat de longfunctielaborant u histamine inademen.

Histamine is een stof die bij overgevoeligheid een vernauwing van de luchtwegen geeft. U kunt daardoor een benauwd gevoel krijgen. Tijdens dit onderzoek ademt u histamine in via een vernevelaar, in een steeds sterker wordende oplossing. Met behulp van een blaastest wordt dan bekeken of er een vernauwing van de luchtwegen optreedt.

Bij gezonde mensen is er nauwelijks een reactie. Bij mensen met astma of chronische astmatische bronchitis kan er wél een vernauwing optreden. Reageert u benauwd op de histamine dan krijgt u een medicijn om in te ademen. De luchtwegen verwijden zich dan weer snel. Deze reactie wordt ook gemeten.

Duurtijd

Het onderzoek zelf duurt ongeveer 20 minuten.

Voorbereiding

Omdat medicijnen dit onderzoek kunnen beïnvloeden, dient u de volgende instructies op te volgen.

Niet gebruiken binnen 8 uur voorafgaande aan het onderzoek

Ventolin(=Salbutamol), Aeromir, Berotec, Berodual, Bricanyl, Atrovent (=lpratropiumbromide), Combivent, Duovent.

Niet gebruiken binnen 24 uur voorafgaande aan het onderzoek

  • Serevent(=Salmeterol)
  • Seretide, Oxis (=Formoterol)
  • Inuvair
  • Foradil
  • Symbicort
  • Spiriva
  • Seebri
  • Onbrez.