Holterregistratie

Inhoudstafel
Hartcentrum OLV Aalst - holterregistratie

Wat?

Met een holterregistratie spoort de cardioloog hartritmestoornissen op. Een Holterregistratie is een uitgebreid elektrocardiogram. Gedurende 24 of 48 uren wordt de elektrische activiteit van uw hart gemeten aan de hand van elektroden, verbonden met een draagbare recorder.  De cardioloog krijgt daardoor een goed beeld van uw hartritme over een langere periode. Hij beoordeelt met dit onderzoek of u een hartritmestoornis heeft, of uw medicijnen voor een ritmestoornis 'aanslaan' en/of er zich perioden voordoen waarin het hart te weinig zuurstof heeft.

Voorbereiding

U wordt aangeraden om loszittende kledij en een riem te dragen wanneer u voor dit onderzoek naar het ziekenhuis komt.

Het bovenlichaam wordt vrijgemaakt, gereinigd en eventueel plaatselijk geschoren. Er worden elektronische kabels op uw lichaam bevestigd die verbonden zijn met het toestel, de holter.

Indien u sieraden of andere zaken heeft die van invloed kunnen zijn op de holter, moet u deze afnemen.

De holter wordt aan een riem gesnoerd.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek moet u zo veel mogelijk de activiteiten doen die u normaal zou doen. U gaat naar uw werk, haar school of doet het huishouden. De recorder moet steeds aangesloten blijven, ook s 'nachts.

In een speciaal dagboek moet u precies beschrijven wat u precies heeft gedaan en wanneer.

Door op een toest van de recorder te drukken, geeft u eventueel ook aan wanneer u hinder van het hart ondervindt. In het dagboek noteert u dan wat de klachten precies waren.

De holterregistratie is een risicoloos en pijnloos onderzoek.

Nazorg

Geen speciale nazorg. Na afloop van het onderzoek kunt u de recorder zelf afkoppelen. Dit is eenvoudig. De hartfunctielaborant vertelt u hoe dit moet wanneer u de recorder meekrijgt. U levert de recorder terug in volgens afspraak. Na analyse worden de resultaten van het onderzoek met de cardioloog besproken.