Kanker en werkhervatting

Stichting tegen Kanker (logo)

Veel mensen met kanker worden met deze ziekte geconfronteerd tijdens hun loopbaan. Werk is voor de meeste mensen een belangrijke factor in hun leven en een bron van plezier en zingeving. Kanker heeft echter vaak een grote impact op uw professioneel leven. Voor de meeste patiënten is gaan werken vaak (tijdelijk) niet meer mogelijk. Werkhervatting is dan ook een belangrijk onderdeel van het opnieuw opnemen van de draad van het dagelijkse leven. Dit brengt wellicht verschillende vragen en zorgen met zich mee. Het Oncologisch Support Team tracht je hierover tips en handvatten aan te reiken.

Meer informatie?

Indien u meer informatie wil, zijn dit alvast enkele kanalen:

  • Informatiebrochure over Kanker en werkhervatting. Vraag deze aan uw hulpverlener of download hem hieronder.
  • Informatiesessie “Na kanker een nieuwe start” binnen het project Oncorevalidatie.
  • Gesprek met een maatschappelijk werker of sociaal verpleegkundige van het Oncologisch Support Team.
  • Gesprek met VDAB/GTB in het ziekenhuis, in te boeken via een maatschappelijk werker of sociaal verpleegkundige van het Oncologisch Support Team.

Met de steun van de Stichting tegen Kanker.