Raadplegingen

ma di wo do vr za zo
Dr. Christine Van Hemelrijk Aalst voormiddag
namiddag
voormiddag
(namiddag: privépraktijk)
voormiddag
namiddag
voormiddag
voormiddag
(namiddag: privépraktijk)
Dr. Stephanie Verheyden Asse namiddag voormiddag voormiddag voormiddag namiddag
ma di wo do vr za zo
Dr. Christine Van Hemelrijk Aalst voormiddag
namiddag
voormiddag
(namiddag: privépraktijk)
voormiddag
namiddag
voormiddag
voormiddag
(namiddag: privépraktijk)
Dr. Stephanie Verheyden Asse namiddag voormiddag voormiddag voormiddag namiddag
Toon alle beschikbaarheden

Dr. Van Hemelrijck en Dr. Verheyden van de Kinderobesitaskliniek OLV

Een gewichtig probleem dat we actief aanpakken

“Elke ouder wil dat zijn kind tot een gezonde volwassene opgroeit. Een gezonde leefstijl is daarvoor de beste basis. Toch krijgen steeds meer kinderen te maken met overgewicht en obesitas. Ongeveer 18% van de Vlaamse kinderen en adolescenten weegt te veel”, opent dr. Van Hemelrijk. “Dat is bijna één op vijf kinderen. De belangrijkste oorzaak van obesitas is het innemen van te veel calorieën en het verbruiken van te weinig energie. Als er teveel calorie-inname is, die niet verbruikt wordt door bewegen en sport, wordt het energieoverschot opgeslagen in het lichaam als vet. Voeding en beweging zijn de twee polen waar het om draait. Daarnaast spelen andere factoren mee, waar je minder vat op hebt. Als de ouders overgewicht hebben, is de kans groot dat ook het kind te zwaar wordt. Ook socio-economische factoren spelen mee: kwetsbare mensen lopen een groter risico op obesitas. Daarnaast is er een wisselwerking met een heel aantal hormonen, zoals het schildklierhormoon, insuline, stresshormoon. Het kan ook dat het eetgedrag van het kind een gevolg is van een onderliggend emotioneel probleem. Dat vergt een andere aanpak, met meer psychologische begeleiding.”

Hoe vroeger, hoe beter

 “Kinderen kunnen al op jonge leeftijd overgewicht krijgen”, zegt dr. Verheyden. “We zien twee piekmomenten: op kleuterleeftijd (tussen 3 en 6 jaar) en in de adolescentie. Hoe vroeger je iets aan overgewicht doet, hoe beter. Wij streven er in eerste instantie naar om gezonde leefgewoonten aan te leren en zo het gewicht stabiel te houden. Afvallen hoeft niet direct. Als de kinderen groeien en hun gewicht aanhouden, worden ze slanker.” “Iets doen aan het overgewicht op jonge leeftijd is belangrijk”, meent dr. Van Hemelrijk. “

Obesitas geeft ook bij kinderen risico op hoge bloeddruk, suikerziekte en leverproblemen. Bovendien spelen ook psychologische aspecten: kinderen voelen zich minder goed in hun vel en hebben dikwijls minder zelfvertrouwen. 75 % van de 12- jarigen met overgewicht kampt ook als volwassenen met zwaarlijvigheid. Denk dus niet dat de kinderen er wel zullen uitgroeien, want meestal gebeurt dat niet.”

Geen streng dieet

“Met de Kinderobesitaskliniek werken we op diverse aspecten: voeding, beweging en psychologisch welbevinden. Een diëtist en een psycholoog maken deel uit van ons team en we werken ook met diverse zelfstandige kinesitherapeuten. Als artsen coördineren we het geheel en waken we over eventuele medische complicaties.”

“De meeste kinderen komen bij ons terecht na verwijzing door de huisarts, Kind en Gezin of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding op school. Ouders kunnen natuurlijk ook zelf een afspraak maken. We starten met intake raadpleging, waarbij de kinderen en hun ouders meteen contact hebben met de diverse disciplines: de diëtist, de psycholoog en de arts. Op basis van deze intake maken wij een behandelplan op maat. Niet elk kind heeft bijvoorbeeld behoefte aan een maandelijks gesprek bij de psycholoog. Een behandelplan loopt doorgaans over één jaar. Dat betekent niet dat na één jaar het overgewicht altijd helemaal is opgelost, maar in die periode krijgen het kind en zijn ouders wel alle tools aangereikt om een gezonde levensstijl te hanteren én te handhaven”, licht dr. Van Hemelrijk toe.

“Onze aandacht gaat uiteraard in de eerste plaats naar het kind. Wij proberen onze eigen positieve energie en motivatie over te brengen, zodat de kinderen zelf ook gemotiveerd zijn. Maar ook de ouders zijn onze doelgroep. Dikwijls begint het bij hen. Zij zijn het die de boodschappen doen en die het goede voorbeeld moeten geven. Dat is uiterst belangrijk. Ook de school speelt een grote rol. Sommige scholen nemen hun verantwoordelijkheid op en bieden alleen nog water en fruit in plaats van frisdrank en koeken aan. Zo hoort het. Jammer genoeg doen nog niet alle scholen hieraan mee,” besluit dr. Verheyden.

4 tips om overgewicht bij kinderen te vermijden

  1. Beweeg minimum 60 minuten per dag. Sporten, buiten spelen, trampoline springen, fietsen, wandelen: alle beetjes helpen. Klinkt gemakkelijk? In realiteit blijkt slechts 6,5 % van de kinderen tussen 6 en 9 jaar aan die 60 minuten per dag te komen. Jongens doen het iets beter dan meisjes.
  2. Beperk het zitten. Op school moeten kinderen vaak al urenlang stilzitten. Daarom raden we aan om ’s avonds maximaal nog een half uurtje zittend te ontspannen voor de televisie of de computer. Ontspannen lukt trouwens veel beter al bewegend.
  3. Geef als ouder het goede voorbeeld. Zowel in voeding als op het gebied van beweging.
  4. Verander slechte voedingsgewoonten stap voor stap. Begin bijvoorbeeld met elke dag een gezond ontbijt te nemen. Of stop met frisdrank te drinken. Vaak zullen deze kleine en haalbare stappen al een duidelijk resultaat opleveren.

Update 2017 (patiëntenmagazine) - artikel over obesitas bij kinderen

OLV Inside Out (medisch tijdschrift) 2017 - artikel over obesitas bij kinderen

Folder Kinderobesitaskliniek

Folder OLV Kinderobesitaskliniek (Feb 24)

Kostprijs

De kostprijs hangt af van het programma dat het team voor uw kind heeft uitgestippeld.
De therapeuten worden elk afzonderlijk betaald voor de geleverde prestaties.
Een deel van de kostprijs kunt u terugvorderen van uw ziekenfonds. Bepaalde mutualiteiten voorzien een verhoogde tegemoetkoming bij deelname aan het obesitasprogramma.

Onze aanpak

Doelgroep

De doelgroep voor dit programma zijn kinderen tot 18 jaar.

Multidisciplinaire aanpak

Zoals bij de behandeling van volwassenen met overgewicht is men er bij kinderen ook van overtuigd dat een multidisciplinaire aanpak betere lange termijn resultaten biedt.

Tijdens een eerste raadpleging zal de kinderarts onderliggende oorzaken of gevolgen van het overgewicht opsporen (dit mede aan de hand van een nuchtere bloedafname).

De diëtist zal kennis rond gezonde voeding bijbrengen en tips geven die veeleer leiden tot een gewichtsstabilisatie en die de groei van het kind niet in gedrang brengen.Bij de psychologe wordt gewerkt aan een beter zelfbeeld en/of worden onderliggende negatieve gevoelens aangepakt. De psychologe helpt mee in de aanpak om bepaalde leef-en eetgewoontes te veranderen.De kinesitherapeut zal aanzetten tot meer beweging. De nadruk moet liggen op het verbranden van calorieën en niet op de intensiteit van de inspanning. De kinesist zal proberen beweging te integreren in het gezinsleven (hond uitlaten, verplaatsingen te voet, huishoudelijke taakjes, sportieve activiteiten in de weekendplanning).

obesitas bij kinderen

Obesitas en overgewicht bij kinderen

Je bent niet alleen

Overgewicht en obesitas is de laatste decennia in onze Westerse maatschappij sterk toegenomen.

Ongeveer 30% van de Europese bevolking lijdt aan overgewicht of obesitas. Ook bij kinderen en adolescenten is de frequentie sterk toegenomen. Tussen 9 en 12 jaar vertoont 1 kind op 5 overgewicht. Bij volwassenen stijgt dat cijfer tot 1 op 3. Ongeveer 10% van alle kinderen is obees.

Een aanpak van dit overgewicht op jonge leeftijd is essentieel want kinderen groeien er niet zomaar uit. Verscheidene studies pleiten voor een multidisciplinaire aanpak waarbij zowel een arts, een diëtiste, een psychologe en een kinesist samen met het kind en de ouders gezonde gewoonten gaan aanleren om het overgewicht te bestrijden.

Jong geleerd, is oud gedaan.

Wanneer is er sprake van overgewicht of obesitas?

Hiervoor moet men de BMI (Body Mass Index) berekenen: men deelt het gewicht (in kg) door de lengte (in cm) in het kwadraat. De BMI wordt uitgezet op specifieke curves.

Bij kinderen spreekt men

  • van overgewicht wanneer de BMI zich tussen percentiellijn 85 en 97 bevindt, en
  • van obesitas vanaf een BMI boven percentiellijn 97 (verschillend voor jongens en meisjes).

Oorzaken

Overgewicht bij kinderen is te wijten aan een verstoorde balans tussen de energie-inname en het energieverbruik. Oorzaken:

  • slechte voedingsgewoonten (frisdranken, fastfood),
  • te weinig beweging,
  • psychologische factoren (“emo-eten”),
  • erfelijke factoren (als 1 van beide ouders zwaarlijvig is, stijgt de kans op overgewich tbij hun kinderen)

Een zeldzame keer is een erfelijke ziekte, inname van bepaalde medicatie of een hormonaal probleem de oorzaak van overgewicht.

Gevolgen

Kinderen die te zwaar zijn hebben vaker last van een verhoogde bloeddruk en verhoogde cholesterolwaarden.

Op lange termijn vergroot overgewicht het risico op diabetes, hart- en vaatziekten en gewrichtsproblemen.

Overgewicht kan ook psychologische problemen zoals pesten, een laag zelfbeeld, sociale isolatie en depressie veroorzaken.