Myocardperfusiescintigram

Inhoudstafel
Hartcentrum OLV Aalst - onderzoek 4

Wat?

Bij een hartscintigrafie (MIBI-scan of SPECT) wordt de doorbloeding van uw hartspier onderzocht. Daarvoor wordt de werking van uw hart in rust en bij een inspanning onderzocht.

Een isotoop is een radioactief deeltje dat onzichtbare straling uitzendt. De isotopen voor het hartonderzoek worden vooral door het hart opgenomen. Zodra ze bij het hart zijn, zenden de isotopen straling uit naar de omgeving.

Een gammacamera vangt de zwakke (gamma)straling op en een computer zet de opgevangen straling om in beeld.  De gezonde delen van het hart nemen meer isotopen op en geven dus meer straling af dan een beschadigd deel van het hart. Een beschadiging ontstaat bijvoorbeeld door een hartinfarct.

Na korte tijd verliest de isotoop zijn werking en verlaat het lichaam via de urine.

Voorbereiding

Uw arts-specialist informeert u of, en zo ja welke medicijnen u voorafgaand aan de ingreep niet mag nemen.

De radioactieve straling bij hartonderzoeken is beperkt. Er zijn voor zover bekend geen risico's verbonden aan deze straling. 

De risico's voor een ongeboren kindje zijn niet bekend. Daarom wordt dit onderzoek meestal niet bij zwangere vrouwen gedaan. En vrouwen mogen na het onderzoek 24 uur geen borstvoeding geven.

Het onderzoek wordt gespreid over twee momenten.

1. Het onderzoek waarbij het hart in rust wordt gemeten.

  • Daarbij mag u voordien een lichte maaltijd nuttigen. Water drinken mag ook.
  • U krijgt voordien een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend die de bloedvaten verwijdt. Om de stof optimaal te laten inwerken moet u daarop 45 tot 60 minuten wachten en intussen iets eten en drinken.

2.   Het onderzoek waarbij u een inspanning moet leveren

  • Daarbij mag u 4 uur op voorhand niet eten, drinken of roken.

Onderzoek

Bij het onderzoek waarbij uw hart in rusttoestand is, worden enkel foto’s genomen.

Het onderzoek duurt een vijftiental minuten.

Bij het tweede onderzoek moet u een inspanning leveren (fietstest op hometrainer) en probeert de arts zuurstoftekort uit te lokken. Halverwege of na de test krijgt u de radioactieve stof toegediend. Na de test moet u iets eten en drinken. Een uur later worden de foto’s nomen.

Het onderzoek duurt om en bij 2 uur.

Uit de vergelijking van die twee series opnamen (in rust en bij inspanning) kan men precies zeggen welk deel van de hartspier tijdens de inspanning te weinig bloed krijgt en of u ooit een hartinfarct hebt gehad.

Nazorg

Geen speciale nazorg.