De ouders met David, de 1000ste baby die in 2022 werd geboren in OLV Aalst

Eerder dit jaar, namelijk in oktober 2022, haalde de materniteit van het OLV Ziekenhuis op Campus Aalst het record van 120 bevallingen in één maand. Het was toen al duidelijk dat ook de jaargrens van 1000 bevallingen mogelijk zou overschreden kunnen worden.

Het grote aantal bevallingen zorgt ook voor een verhoogde werkdruk bij gynaecologen, vroedvrouwen en andere medewerkers. Kim De Man, hoofdvroedvrouw: “Het vergt inderdaad veel flexibiliteit, waarbij de geplande werkschema’s regelmatig moesten aangepast worden en waarbij onze medewerkers op de dienst extra uurtjes moesten presteren. Ik kan gelukkig op een gemotiveerde ploeg rekenen, die elke baby en alle ouders de zorg en aandacht geven waarop zij rekenen. Maar als het om een structurele trend zou gaan voor de toekomst, is versterking nodig”.

Dokter Bruno Seynhave, diensthoofd Gynaecologie & Verloskunde: “Het is heel fijn om vast te stellen dat zoveel aanstaande moeders ervoor kiezen om zich door een gynaecoloog uit ons team te laten begeleiden, en dat er zoveel jonge ouders opteren om de bevalling op onze materniteit in Aalst te laten plaatsvinden.”

De kersverse ouders wensten ook hun dankbaarheid uit te drukken naar het voltallige team dat hen heeft bijgestaan bij de geboorte en verzoring van hun jongste spruit David.