asz olv fusie 2025 voorbereiden

De respectievelijke bestuursorganen en directies gaan na hoe deze samenwerking concreet vorm kan krijgen en in een akkoord kan worden gegoten. In functie daarvan starten de respectievelijke directies vandaag met een informatie- en consultatieronde met de belangrijkste interne stakeholders zoals de vertegenwoordigers van de medewerkers en de artsen. Het is de intentie van de betrokken partijen om deze fase tegen 9 juli 2022 af te ronden met de ondertekening van een integratieprotocol. Dat integratieprotocol bepaalt de verdere voorbereidende fasen en voorziet dat de betrokken partijen vanaf begin 2025 kunnen fusioneren.

De directies van de betrokken partijen stellen dat alle artsen en medewerkers van beide ziekenhuizen kunnen meestappen in dit nieuwe verhaal. Zij engageren zich ook om op regelmatige tijdstippen te communiceren over de voortgang van deze voorbereidingen.

Deze intentie tot fusie is ingegeven door de snelle veranderingen in het zorglandschap die tal van uitdagingen met zich meebrengen. Ook de ziekenhuizen dienen hun rol aan te passen in functie van maatschappelijke, wetgevende en medische evoluties. Met dit initiatief willen het A.S.Z. ziekenhuis en het OLV Ziekenhuis hierop anticiperen in het belang van de patiënten, de betrokken artsen en medewerkers en de zorgprofessionals in de eerste lijn.