Koninklijk Bezoek ç

De Vorsten kwamen om 11u aan bij het OLV Ziekenhuis in Aalst, waar ze werden verwelkomd door Dhr. Alexander De Croo (Eerste Minister), Dhr. Frank Vandenbroucke (Vice-Eerste Minister), Mevr. Carina Van Cauter (Provinciegouverneur) en Dhr. Christoph D'Haese (Burgemeester).

Bij aankomst in het ziekenhuis wisselden de Koning en de Koningin eerst enkele woorden met vertegenwoordigers van het bestuur van het OLV Ziekenhuis: Prof. Patrick De Baets (voorzitter van de raad van bestuur), Dhr. Peter Verhulst (algemeen directeur) en Dr. Wim Jorissen (hoofdarts, medisch directeur). 

De Vorsten stonden erop om ook te spreken met medewerkers die actief zijn bij de verzorging van patiënten met covid-19, die in het OLV Ziekenhuis zijn opgenomen.

De Koningin en Minister Vandenbroucke spraken met Dr. Piet Vercauter (covid-arts), Davina Roels (teamcoach Schoonmaak, actief op de covid-afdelingen) en Emma Du Caju (studente-stagiair op een covid-afdeling). Onze medewerkers konden écht hun verhaal vertellen en voelden zich echt begrepen en gesteund. Zij kregen ook woorden van dank en aanmoedingen.

De Koning en Eerste Minister De Croo gingen in gesprek met Dr. Wim Jorissen, Dr. Geert Vandenbroucke (diensthoofd Anesthesiologie/IZ/Urgentiegeneeskunde) en Anke De Raes (verpleegkundige op covid-afdeling). Ook dit gesprek verliep in een open en heel begripvolle sfeer. Dit was echt een riem onder het hart van onze medewerkers.

De Koning en de Koningin en hun gevolg vroegen uitdrukkelijk om hun woorden van dank, erkentelijkheid en aanmoediging over te maken aan àlle artsen en medewerkers van het OLV Ziekenhuis.

Bij het verlaten van het ziekenhuis stopten de Koningen en de Koning nog even aan de inschrijfbalie om ook daar enkele medewerkers te begroeten. Zij wuifden ook naar de talrijke medewerkers die hun werk even hadden onderbroken, om dit voorname bezoek te begroeten. 

 

Koninklijk Bezoek 1
Koninklijk Bezoek 2
Koninklijk Bezoek 3
Koninklijk Bezoek 4
Koninklijk Bezoek 5
Koninklijk Bezoek 6
Koninklijk Bezoek 7
Koninklijk Bezoek 8
Koninklijk Bezoek 9
Koninklijk Bezoek ç
Koninklijk Bezoek a
Koninklijk Bezoek b
Koninklijk Bezoek c
Koninklijk Bezoek d
Koninklijk Bezoek e

Koninklijk Bezoek 4 november 2020