Dr. Bernard De Bruyne, cardioloog OLV Ziekenhuis Aalst

Dr. Bernard De Bruyne van de dienst Cardiologie ontving op het ESC - het grootste cardiologisch congres ter wereld - de Andreas Grüntzig-prijs als erkenning voor zijn baanbrekende bijdrage in de interventionele cardiologie.

Bij die gelegenheid gaf dokter De Bruyn een druk bijgewoonde lezing met als titel “Interventional Cardiology: A ballad of applied coronary physiology. From 50% diameter stenosis to FFR and MMR”. Hij wordt internationaal erkend als grondlegger van de Fractional Flow Reserve (FFR) metingen. 

Bij een FFR-meting wordt een voerdraad waarop een kleine sensor zit, doorheen een katheter naar de vernauwing in de kransslagader gebracht. Daarmee wordt de druk gemeten vóór en achter een vernauwing in de kransslagader, dus op twee bepaalde punten. Uitgaande van het drukverschil tussen het uiteinde van de kransslagader en de oorsprong van dezelfde kransslagader, wordt de bloeddoorstroming geëvalueerd. Zo kunnenpatiënten geïdentificeerd worden die baat hebben bij het plaatsen van een stent in aanvulling op een medicamenteuze behandeling. Vanaf bepaalde FFR-waarden levert dat betere resultaten op dan louter medicatie - met name wat betreft het verlichten van pijn op de borst, het reduceren van dringende heringrepen en het vermijden van hartaanvallen. 

Dokter De Bruyne is auteur of co-auteur van 734 peer-reviewed artikels in wetenschappelijke tijdschriften, waarvan meerdere in deprestigieuze medische tijdschriften The Lancet en de New England Journal of Medicine (NEJM). Het ESC meldt nog dat hij in 2018 tot de 1% meest geciteerde wetenschappers behoorde. Proficiat!