eerste thuishemodialysepatiënt OLV

Eerste thuishemodialyse is een feit

Gertjan is de eerste dialysepatiënt van het OLV Ziekenhuis die een tweetal weken geleden kon starten met thuishemodialyse. Hemodialyse is een behandeling die doorgaans in het ziekenhuis gebeurt en waarbij een kunstnier - bij patiënten met een onvoldoende nierfunctie - de afvalstoffen uit het lichaam verwijdert. Thuishemodialyse is dezelfde behandeling, maar dan met een aangepast toestel en bij de patiënt thuis. 

Voor Gertjan biedt dit heel wat voordelen: hij hoeft zich niet meer te verplaatsen naar het ziekenhuis (of sporadisch, voor een controle, zoals op deze foto), hij kan de behandeling in zijn eigen woonkamer en dus in de nabijheid van zijn gezin volgen én hij kan de dialyse blijven combineren met zijn job als postbode. Dr. Bruno Van Vlem (links op de foto): "Het NX Stage-toestel van de firma Fresenius, waarmee voor de thuishemodialyse wordt gewerkt, is het nieuwste generatie toestel dat nog beter en veiliger is en daarenboven makkelijker te bedienen voor de patiënt. Voor elke patiënt proberen we de meest geschikte oplossing te zoeken. Thuishemodialyse vereist wat technisch inzicht en durf om bepaalde handelingen te kunnen uitvoeren, los van de medische voorwaarden waaraan moet voldaan zijn. Gertjan bleek een ideale kandidaat. Hij voert nu zelf vijf keer per week de 2,5 uur-durende behandeling thuis uit." Dr. Rogier Caluwé (in het midden op de foto) vult aan: "Uit wetenschappelijke data blijkt dit zelfs nog beter qua efficiëntie dan de gebruikelijke drie behandelingen in ziekenhuissetting, die ook bijna dubbel zo lang duren. Gertjan heeft intussen al 10 behandelingen thuis achter de rug en is goed vertrouwd met de techniek. Dit uiteraard ook dankzij de fantastische ondersteuning van ons team Thuishemodialyse, dat hem tijdens het gehele traject begeleidde en ook nog verder blijft opvolgen."
Het is voor Gertjan alvast een positieve ervaring, al blijft een donornier finaal wel zijn ultieme wens.