succesvolle editie congres kritieke diensten

Naast klassieke ziekenwagen en MUG, biedt paramedisch interventieteam (PIT) extra mogelijkheden binnen het 112-systeem

In een situatie waarin er nood is aan dringende geneeskundige hulpverlening (het 112-systeem), kan de operator in de noodcentrale verschillende hulpmiddelen uitsturen naar de plaats van de noodsituatie: een ziekenwagen, een paramedisch interventieteam (PIT) of een mobiele urgentiegroep (MUG). Het paramedisch interventieteam (of PIT) kan meer gespecialiseerde hulp bieden dan een klassieke ambulance aangezien dit prioritair voertuig bemand wordt door een spoedgevallenverpleegkundige die in opdracht van de spoedarts hulp kan en mag bieden en tevens in het bezit is van een bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Het verschil met de MUG is dat een PIT een patiënt kan en mag vervoeren. In een MUG mag enkel materiaal vervoerd worden. De PIT zal ingezet worden voor minder dringende of ernstige situaties dan de MUG of wanneer de MUG niet beschikbaar is.

A.S.Z. en OLV zullen afwisselend PIT bemannen vanuit eigen spoedgevallendienst

Visueel zal je geen verschil kunnen zien tussen een gewone ziekenwagen en een PIT. Net zoals de MUG’s, zullen de PIT’s gestationeerd zijn bij de spoedgevallendiensten van de ziekenhuizen. De MUG wordt in Aalst afwisselend door het A.S.Z. en OLV Ziekenhuis bediend, elk 14 dagen in de maand. Het ziekenhuis dat niet van MUG-wacht is zal tijdens haar 14 dagen de PIT bemannen, samen met de hulpverleningszone Zuid-Oost.

Extra PIT mogelijk voor elk ziekenhuisnetwerk dankzij herfinancierings- en herorganisatieplan Dringende Geneeskundige Hulpverlening

Tot op heden had Aalst nog geen PIT rondrijden in de regio. Vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, heeft in het kader van het herfinancierings- en herorganisatieplan van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening echter voorzien dat elk ziekenhuisnetwerk een extra gefinancierde PIT kon krijgen, die ook ingezet kan worden voor dringend interhospitaal vervoer tussen de verschillende ziekenhuizen binnen het netwerk.

Vanaf 2024 nog meer gespecialiseerde zorg sneller bij de patiënt in Aalst

Omdat een PIT een echte meerwaarde kan bieden om nog meer gespecialiseerde hulp sneller bij de patiënt te krijgen in onze regio, is in september dit jaar de aanvraag ingediend om erkend te worden voor deze PIT-functie. Enkele dagen geleden kregen we de bevestiging dat we deze erkenning verkregen hebben. Dit alles zal uitgerold worden in het laatste kwartaal van dit jaar en de bedoeling is om vanaf 1 januari 2024 operationeel te zijn met de PIT.

#CongresKritiekeDiensten2023

Het Congres Kritieke Diensten, georganiseerd door het A.S.Z. en OLV Ziekenhuis, behandelde een breed scala aan onderwerpen, van beeldvorming tot de essentiële 'do's and don'ts' bij communicatieoverdracht in urgentiegeneeskunde. Tal van inzichten zijn gedeeld, boeiende discussies zijn gevoerd en we hebben met plezier onze kennis kunnen delen. Het was een groot succes, en we hopen snel opnieuw een boeiend congres te kunnen organiseren. We danken alle sprekers en deelnemers voor hun bijdragen en betrokkenheid.