Ons Hartcentrum OLV Aalst is een van de grootste hartfalencentra van Vlaanderen. Elk jaar volgen wij steeds meer patiënten met diverse vormen van hartfalen op. Een uitgebreid team van artsen, hartfalenverpleegkundigen, paramedici, en administratief medewerkers staat dag en nacht paraat voor deze mensen met hartfalen: een ernstige, chronische aandoening.

Maar er is hoop! Mits evidence-based behandeling met medicatie en andere toepassingen (implanteerbare toestellen, klepingrepen), kan het leven van een hartfalenpatiënt verlengd worden en vooral met meer levenskwaliteit verder gaan.

Wist je dat ook jij als patiënt iets kan doen? Aanpassingen aan de levensstijl zijn van cruciaal belang om de evolutie van de aandoening een halt toe te roepen en de symptomen van hartfalen te verbeteren. Maar dan is het wel heel belangrijk dat de patiënt en zijn naaste omgeving begrijpen wat hartfalen nu precies is.

Wil je er meer over weten? Bekijk dan deze video ... met zorg gemaakt door ons team! Draag zorg voor je hart, samen met ons!