Het team van het Hartcentrum OLV Aalst dat de eerste TriClip plaatste

Herstelling van lekkende tricuspidalishartklep via katheter in plaats van chirurgie

 

Dokter Jozef Bartunek, cardioloog: “De TriClip is als het ware een ‘nietje’ waarmee een slecht functionerende, lekkende tricuspidalisklep wordt hersteld. Dat gebeurt onder nauwkeurige echocardiografische begeleiding via een katheter die langs de lies van de patiënt naar deze hartklep wordt opgevoerd, met andere woorden: via minimaal-invasieve weg. De tricuspiedklep wordt beschouwd als de “forgotten valve”; met een verhoogde morbiditeit en mortaliteit bij de patiënten met lekkende klep en hartfalen tot gevolg. Tijdig ingrijpen bij hoogrisico-patiënten kan de levenskwaliteit en prognose van zulke patiënten grondig verbeteren.”

Het hart bevat vier kleppen: de aorta-, de mitralis- en de pulmonarisklep en dan ook nog de tricuspidalisklep. Voor slecht  functionerende aorta- en mitraliskleppen bestaan al langer minimaal-invasieve opties. Het Hartcentrum OLV Aalst was zowel voor de TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) en de MitraClip (een vergelijkbare optie voor de mitralisklep) trouwens telkens een pionier in België en Europa. Beide technieken worden al langer toegepast bij een welbepaalde groep van patiënten die hiervoor in aanmerking komen. Het Riziv voorziet immers in duidelijk afgebakende quota op nationaal vlak en per hartcentrum. Het Hartcentrum OLV Aalst werkt als een interventionele hub voor de MitraClip- interventies in een netwerkverband met AZ Glorieux uit Ronse, het A.S.Z. uit Aalst, het Maria Middelaresziekenhuis in Gent en AZ  Sint-Jan uit Brugge.

Dokter Bernard Stockman, cardiochirurg: “Momenteel is de TriClip nog niet terugbetaald door het Riziv. Het OLV Ziekenhuis en het Hartcentrum OLV Aalst zullen, na multidisciplinair overleg binnen het hartteam, deze optie toch aanbieden aan een beperkt aantal patiënten die hiervoor in aanmerkingen komen en voor wie een chirurgische ingreep als te risicovol wordt beschouwd. Innovatie waar u als patiënt écht beter van wordt.” 

Dokter Eric Wyffels, diensthoofd Cardiologie: “Met deze eerste TriClip-procedure is ons arsenaal van minimaal invasieve behandelingsopties voor structurele hartaandoeningen verder vervolledigd. Naast de TAVI- en MitraClip-technieken worden in ons centrum ook andere, vaak complexe, ingrepen uitgevoerd met minimaal-invasieve technieken met behulp van een katheter. Succesvolle implementatie van deze nieuwe technieken is mogelijk dankzij nauwe samenwerking van de diensten Cardiologie, Cardiovasculaire en thoracale heelkunde en Anesthesiologie in een patiëntgericht multidisciplinair klinisch zorgpad. Ook in moeilijke covidtijden garanderen het OLV Ziekenhuis en het Hartcentrum OLV Aalst dankzij de voortzetting van het investeringsprogramma dat u als patiënt toegang hebt tot de meest innovatie technieken.” 

 

dokter Bartunek plaats binnen OLV de eerste TriClip